09 სექტემბერი
სამაგისტრო გამოცდების შედეგები

 

შიდა საუნივერსიტეტო სამაგისტრო გამოცდების შედეგები შეგიძლიათ იხილოთ: ლინკი