13 სექტემბერი
სამაგისტრო გამოცდების შედეგები II ნაწილი

შიდა საუნივერსიტეტო სამაგისტრო გამოცდების შედეგები იხილეთ ბმულზე (ნაწილი მეორე)