19 სექტემბერი
სამაგისტრო გამოცდების შედეგები

შიდა საუნივერსიტეტო სამაგისტრო გამოცდების შედეგები შეგიძლიათ იხილოთ: ლინკი