20 სექტემბერი
ბოლო სამაგისტრო გამოცდის შედეგები

 

შიდა საუნივერსიტეტო სამაგისტრო გამოცდების შედეგები შეგიძლიათ იხილოთ: ლინკი