06 დეკემბერი
გაზაფხულის სემესტრის სტიპენდიანტების ვინაობა ცნობილია

 

სამართლის ფაკულტეტი - ბაკალავრი

სახელი, გვარი   სტიპენდიის სახე
რუსუდან ლაგაზაშვილი   სულხან-საბა ორბელიანის სტიპენდია-125 ლ
არგანაშვილი ანა   ფაკულტეტის სტიპენდია-75 ლ
ელენე ჯოხიძე   ფაკულტეტის სტიპენდია-75 ლ
ვიკა გაბუნია   ფაკულტეტის სტიპენდია- 75 ლ
მაისურაძე ხატია   ფაკულტეტის სტიპენდია-75 ლ
ხვიჩია გიგა   ფაკულტეტის სტიპენდია-75 ლ
მაგდალინა მანუკიანი   ფაკულტეტის სტიპენდია-75 ლ
ელენე კასრელიშვილი   ფაკულტეტის სტიპენდია-75 ლ
ხაფავა ხატია   ფაკულტეტის სტიპენდია-75 ლ

სამართლის ფაკულტეტი - მაგისტრატურა 

მედეა სულაქველიძე   ფაკულტეტის სტიპენდია-75 ლ
სოფიო აფრიამაშვილი   ფაკულტეტის სტიპენდია-75 ლ

ბიზნესისა და ტურიზმის ფაკულტეტი

თათია მდივანი   საბას სტიპენდია - 125 ლარი
ლუკა ალავიძე   ბაზის ბანკი - 100 ლარი
მელანო ბერიძე   ბაზის ბანკი - 100 ლარი
ლარისა ჭკადუა   ბაზის ბანკი - 100 ლარი
ქრისტინა ქალდანი   ბაზის ბანკი - 100 ლარი
თეონა ნეფარიძე   ბაზის ბანკი - 100 ლარი
ელენე ქრისტესაშვილი   ფაკულტეტის სტიპენდია - 75 ლარი
სოფიო ავაქიან   ფაკულტეტის სტიპენდია - 75 ლარი
ნესტანი კაპანაძე   ფაკულტეტის სტიპენდია - 75 ლარი

ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

  • ზურაბი გუნაშვილი საერთაშორისო ურთიერთობების საბაკალავრო პროგრამა - სულხან-საბა ორბელიანის სახელობის სტიპენდია - 125 ლარი
  • მარი დოღონაძე თეოლოგიის საბაკალავრო პროგრამა - საფაკულტეტო სტიპენდია - 75 ლარი
  • თეონა ტურაშვილი საერთაშორისო ურთიერთობების საბაკალავრო პროგრამა - საფაკულტეტო სტიპენდია - 75 ლარი