27 დეკემბერი
რთული შემთხვევები III
საბაუნის ამერიკული სამართლისა და სამართლის ფილოსოფიის ცენტრის ორგანიზებით 26 დეკემბერს მესამე ეროვნული კონფერენცია გაიმართა თემაზე - „რთული შემთხვევები სასამართლო პრაქტიკაში“.
 
კონფერენციაზე წარმოდგენილი იყო საქართველოს, ამერიკის შეერთებული შტატებისა და გაერიანებული სამეფოს სხვადასხვა სასამართლო გადაწყვეტილების შესახებ მოხსენებები, რომლებიც საბაუნის სტუდენტებმა, პროფესორებმა და კურსდამთავრებულებმა წარმოადგინეს.