22 იანვარი
სტუდენტური კონფერენცია ბიზნესისა და ტურიზმის ფაკულტეტზე

20 დეკემბერს საბაუნის ბიზნესისა და ტურიზმის ფაკულტეტისა და განვითარების კვლევების ინსტიტუტის ორგანიზებით ჩატარდა IV სტუდენტური კონფერენცია.

კონფერენციის მიმართულებები იყო:
საქართველოს ეკონომიკური განვითარების პრობლემები და პერსპექტივები
ბიზნესისა და ტურიზმის რეგიონული ასპექტები
ინოვაციების როლი ბიზნესსა და ტურიზმში
მდგრადი განვითარების საკითხები
მეწარმეობა და სტარტაპები
და სხვა ბიზნესსა და ტურიზმთან დაკავშირებული ნებისმიერი საკითხი.

სტუდენტები წარდგენილი ნაშრომების ფარგლებსი შეფასდნენ რამდენიმე კრიტერუმით, გამოვლინდა საუკეთესო ნაშრომების ავტორები, რომლებიც საბაუნის წლის შემაჯამებელ ღონისძიებაზე დაჯილდოვდებიან საკუთარი ნაშრომების კრებულებითა და სხვა სიმბოლური საჩუქრებით. 

კონფერენციაში საბაუნის სტუდენტებთან ერთად მონაწილეობდნენ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის, ტექნიკური უნივერსიტეტისა და სხვა უმაღლესი დაწესებულების სტუდენტები.