27 დეკემბერი
სასწავლო ვიზიტი საქართველოს სააპელაციო სასამართლოში

სამართლის I, III და IV კურსის სტუდენტები სასწავლო ვიზიტით იმყოფებოდნენ თბილისის სააპელაციო სასამართლოში. მათ მოისმინეს ინფორმაცია სასამართლო სისტემის, მისი ფუნქციებისა და მოსამართლის როლის შესახებ.  გაეცნენ სააპელაციო სასამართლოს საქმიანობის სპეციფიკას.

დაათვალიერეს სასამართლო სხდომის დარბაზები და  გადაიღეს სამახსოვრო ფოტოები. შეხვედრა კითხვა-პასუხის რეჟიმში წარიმართა.