03 იანვარი
სულხან-საბა ორბელიანის უნივერსიტეტის ეთიკისა და ქცევის კოდექსი

საჯარო გაცნობისთვის ქვეყნდება საბაუნის ეთიკისა და ქცევის კოდექსი, რომლის ნახვა შეგიძლიათ დასახელებულ ბმულზე.

სულხან-საბა ორბელიანის უნივერსიტეტის ეთიკისა და ქცევის კოდექსი