06 თებერვალი
ახალი სამეცნიერო ბაზები საბაუნიში

 

სულხან-საბა ორბელიანის უნივერსიტეტი გახდა საქართველოს ბიბლიოთეკების ინტეგრირებული საინფორმაციო ქსელის კონსორციუმის წევრი.

შესაძლებლობა გვაქვს, ვისარგებლოთ უმსხვილესი ელექტრონული სამეცნიერო ბაზებით - "ელექტრონულ ინფორმაცია ბიბლიოთეკებისათვის – eIFL გამოვიყენებთ შემდეგ ელექტრონულ სამეცნიერო რესურსებს:

 1. Cambridge Journals Online - https://www.cambridge.org/core
 2. Edward Elgar Publishing Journals and Development Studies e-books - https://www.elgaronline.com/
 3. Edward Elgar Publishing Journals - https://www.elgaronline.com/
 4. SAGE Journals - https://journals.sagepub.com
 5. IMechE Journals - https://uk.sagepub.com/en-gb/eur/IMEchE
 6. Royal Society Journals Collection - https://royalsociety.org/journals/
 7. e-Duke Journals Scholarly Collection - https://read.dukeupress.edu/
 8. Mathematical Sciences Publishers Journals - https://msp.org/
 9. Openedition Journals - https://www.openedition.org

პუბლიკაციების გამოქვეყნების შესაძლებლობა ღია წვდომის ელექტრონულ რესურსებში - უფასოდ:

 1. SAGE APCs for Open Access Journals - https://eifl.net/apcs/sage-apcs-open-access-journals; https://docs.google.com/spreadsheets/d/1eFXf57jkkRonpFK3kCiIcTCI1BbOZbxm5dUaoRXwP0E/edit#gid=0
 2. De Gruyter APCs for open access publishing - https://eifl.net/apcs/de-gruyter-apcs-open-access-publishing; https://docs.google.com/spreadsheets/d/1uas8IkAWX6T_uLap2PbWnZ18QHaZlaO3LKwwNdjY2eI/edit#gid=0

50% ფასდაკლებით:

 1. Edward Elgar Publishing APCs for open access publishing - https://eifl.net/apcs/edward-elgar-publishing-apcs-open-access-publishing; https://docs.google.com/spreadsheets/d/1WtL39geVr5wR_x-aP_sHNO9qh4KxxB1Py8kWBwTgTK4/edit#gid=0
 2. Taylor & Francis APCs for open access journals - https://eifl.net/apcs/taylor-francis-apcs-open-access-journals; https://docs.google.com/spreadsheets/d/1aANWO0xoYueY6Q_LQaQYfN7_uA4XYpahL9GZLeRqnVc/edit#gid=0