ტრენერთა ტრენინგი და STAR ის მორიგი სამუშაო შეხვედრა თბილისი/ჟანიანგი

2018 წლის 16-18 ოქტომბრის ჩათვლით სულხან-საბა ორბელიანის უნივერსიტეტის აკადემიური და ადმინისტრაციული პერსონალი დაესწრო ტრენერთა ტრეინინგს,რომელიც გაიმართა საქართველოს უნივერსიტეტში ერასმუს+ KA2 “STAR” პროექტის ფარგლებში. ტრენინგს ესწრებოდნენ საბაუნის აკადემიური პერსონალი: ნაზიბროლა ჩინჩალაძე, თამთა მიქაბერიძე, მარინე თავართქილაძე, ნანა ციხისთავი, შორენა გოგიაშვილი, ეკატერინე ნაცვლიშვილი, გვანცა აბდალაძე და ადმინისტრაციიდან ნათია შეყილაძე და შორენა პარუნაშვილი.
პროექტის „სტუდენტზე ორიენტირებული სწავლება - მოწინავე რესურსები საქართველოსა და ჩინეთისათვის STAR“ მთავარი მიზანია პროექტში მონაწილე საქართველოსა და ჩინეთის უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებებზე მორგებული სწავლების თანამედროვე მეთოდების და გამოცდილებების თავმოყრა ერთ სახელმძღვანელოდ, გამოცდილებების გაზიარება და უნივერსიტეტებში ამ მეთოდების დანერგვა. პროექტის მიმდინარეობის დიდი დრო დაეთმო სახელმძღვანელოს შექმნას, ხოლო შემდეგი ეტაპი, ამ მეთოდების გაზიარება და ტრენინგებია ქართულ და ჩინურ უნივერსიტეტებში. ტრენინგებში მონაწილე აკადემიური და ადმინისტრაციული პერსონალი საბაუნიში ახლად დაფუძნებული უწყვეტი პროფესიული განვითარების ცენტრის ბაზაზე პერიოდულად ჩაატარებს ტრენინგებს აკადემიური პერსონალისათვის და გაუზიარებს მათ მიღებულ გამოცდილებას.
ტრენინგები ჩატარდა ორ ნაწილად: ადმინისტრაციული პერსონალისათვის ჩატარებული ტრენინგი ეხებოდა უწყვეტი განვითარების ცენტრის (CPD) ჩამოყალიბებას, მის მუშაობას და უნივერსიტეტებისათვის მის საჭიროებას. ხოლო, აკადემიური პერსონალისათვის ჩატარებული ტრენინგი - უშუალოდ სწავლების თანამედროვე მეთოდებს.
საქართველოს უნივერსიტეტში ჩატარებულ ტრენინგებს წინ უძღვოდა ონლაინ ტრენინგი, სადაც მონაწილეებს საშუალება ჰქონდათ გაცნობოდნენ პროექტის ფარგლებში შემუშავებულ სახელმძღვანელოს, გაცნობოდნენ სხვა მონაწილეებს და გაეზიარებინათ საკუთარი გამოცდილება.
ტრენინგებს უძღვებოდნენ პროექტის კონსორციუმში შემავალი უნივერსიტეტების წარმომადგენლები (კოიმბრას უნივერსიტეტი (პორტუგალია), რუსას უნივერსიტეტი (ბულგარეთი).
ტრენინგები გაიმართა პროექტის რიგით მე 4 შეხვედრის ფარგლებში, რომელიც დაგეგმილი იყო 15 ოქტომბრიდან 19 ოქტომბრის ჩათვლით. შეხვედრის ბოლო დღე დაეთმო პროექტის მონაწილეების მიერ ერთი კვირის შეჯამებას და პროექტის რიგით მეოხუთე შეხვედრის დაგეგმვას, რომელიც 22 ოქტომბრიდან 26 ოქტომბრის ჩათვლით გაიმართა ჩინეთის ქალაქ ჟანიანგში.
ჩინეთში გამართულ შეხვედრაზე პირველი დღე დაეთმო შუალედურ კონფერენციას, სადაც პროექტში ჩართულმა მხარეებმა ისაუბრეს პროექტის მსვლელობასა და მის ფარგლებში შესრულებულ საქმეზე. ამავე შეხვედრაზე გაიმართა ჩინეთის უნივერსიტეტების აკადემიური და ადმინისტრაციული პერსონალის ტრენინგი.
აღნიშნულ შეხვედრას წინ უსწრებდა სამუშაო შეხვედრები მასარიკის უნივერსიტეტში (ბრნო, ჩეხეთი), რუსას უნივერსიტეტსა (რუსა, ბულგარეთი) და კოიმბრას უნივერსიტეტში (კოიმბრა, პორტუგალია). პროექტი „STAR“ დაიწყო 2016 წლის 15 ოქტომბრიდან და დასრულდება 2019 წლის ოქტომბერში.

სრულად

2018 წლის 2 ნოემბერს საბაუნის სტუმრად ეწვია საქართველოს პრეზიდენტის პრესსპიკერი ეკატერინე მიშველაძე.

მან სტუდენტებს გაუზიარა საკუთარი გამოცდილება, ისაუბრა საზოგადოებასთან ურთიერთობის მნიშვნელობაზე პოლიტიკაში.სტუდენტებს საშუალება ჰქონდათ დაესვათ კითხვები და მიეღოთ ბევრი ექსკლუზიური ინფორმაცია პირადად საქართელოს პრეზიდენტის პრესსპიკერისგან.

სრულად

2018 წლის 1 ნოემბერს საბაუნის სტუდენტები სასწავლო ვიზიტით იმყოფებოდნენ კრაკოვში.მათ საშუალება ჰქონდათ გაეცნოთ ახალი კულტურა/ისტორია, დაახლოებოდნენ უცხოელ სტუდენტებს და რაც მთავარია წარმსდგარიყვნენ უცხოენოვანი აუდიტორიის წინაშე კონფერენციაზე.პროექტი რამდენიმე თვის განმავლობაში გრძელდებოდა და ითვალისწინებდა პოლონელ-ქართველ სტუდენტებში ღრმა და მნიშვნელოვანი საკითხების კვლევას, კულტურული მემკვიდრეობებისა და ისტორიის გაცნობასა და სამომავლო ურთიერთთანამშრომლობის გააქტიურებას. აღნიშნული პროექტის ფარგლებში, მაისში საბაუნის ეწვივნენ კრაკოვის იოანე პავლე მეორის უნივერსიტეტის სტუდენტები, მონაწილეობა მიიღეს დაგეგმილ კონფერენციაზე - თემა: მიგრაცია, გაეცნენ ქვეყნის კულტურასა და ისტორიას. ანალოგიურად, ოქტომბერში სასწავლო ვიზიტით საბაუნის სტუდენტები გაემგზავრნენ პოლონეთში, სადაც წარსდგნენ კონფერენციაზე - მოხსენებებით, დაათვალიერეს კრაკოვის ღირსშესანიშაობები, დაამყარეს როგორც პროფესიული ასევე მეგობრული ურთიერთობები უცხოელ სტუდენტებთან/პროფესორებთან. პროექტი ხორციელდებოდა სულხან-საბა ორბელიანის უნივერსიტეტისა და კრაკოვის იოანე პავლე მეორის უნივერსიტეტის ურთიერთთანამშრომლობის ფარგლებში. კონფერენციებზე წარმოდგენილი ნაშრომები აიკინძება და გამოიცემა წიგნად. აღნიშნული პროექტი კარგი საშუალებაა სტუდენტებისთვის გამოეცადად საკუთარი თავი და შესაძლებლობები. საბაუნი აგრძელებს, როგორც მოკლევადიანი, ასევე გრძელვადიანი პროექტების ორგანიზებას სტუდენტებისთვისა და პროფესორ-მასწავლებლებისთვის.

სრულად

საბაუნის რექტორმა პროფესორმა ვაჟა ვარდიძემ Erasmus +ის ფარგლებში ჩაატარა სემინარი
კრაკოვის იოანე პავლე მეორეს უნივერსიტეტში, თეოლოგიის სადოქტორო და სამაგისტრო პროგრამის სტუდენტებთან. სტუდენტებს საშუალება ჰქონდათ კითხვა-პასუხის რეჟიმში მიეღოთ ინფორმაცია თეოლოგიის პროფესორისგან, მათთვის საინტერესო და აქტუალურ საკითხებთან დაკავშირებით.

სრულად

2018 წლის 26 ოქტომბერს საბაუნის სტუმრად ეწვია  - გოდერძი შარაშია, რომელმაც ისაუბრა საზოგადოებასთან ურთიერთობის მნიშვნელობაზე.

სრულად

2018 წლის 18 ოქტომბერს საბაუნიში ლიბერთი ბანკის დასაქმების ფორუმი გაიმართა.

 ფორუმის ფარგლებში სტუდენტებს საშუალება ჰქონდათ მიიეღოთ ამომწურავი ინფორმაცია ორგანიზაციის საქმიანობის შესახებ.  ასევე გაეცნენ ლიბერთის არსებულ ანაზღაურებად ვაკანსიებს/სტაჟირებებს. საბაუნის სტუდენტთა კარიერული ზრდისა და ხელშეწყობის სამსახური მომავალშიც აქტიურად შემოგთავაზებთ მსგავს ფორუმებს.

სრულად

სულხან-საბა ორბელიანის უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის წევრებმა ბიზნესისა და ტურიზმის ფაკულტეტის დეკანმა გიორგი მიქანაძემ და სტუდენტთა კარიერული ზრდისა და ხელშეწყობის სამსახურის ხელმძღვანელმა გიორგი ცინარიძემ მონაწილეობა მიიღეს University of Notre Dame-ში კონკრეტულად კი Mendoza College of Business-ის ლიდერობისა და ფონდების მოძიების ტრენინგ კურსა („Nonprofit Professional Development“) და სამუშაო შეხვედრაზე.

შეხვედრაზე განხილული იყო ფონდების მოძიების საკითები, დონორებთან ურთიერთობის თემები და აქცენტები. ტრენინგ-კურსის ფარგლებში გაიმართა ლექცია-სემინარები და დისკუსია-მსჯელობები აღნიშნული თემატიკის ირგვლივ. პროექტში მონაწილეობას იღებდნენ მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნის უნივერსიტეტების წარმომადგენლები.
ვიზიტის ფარგლებში საბაუნის ბიზნესისა და ტურიზმის ფაკულტეტის დეკანი შეხვდა Mendoza College of Business ადმინისტრაციის ხელმძღვანელებს, სადაც გამოიკვეთა თანამშროლობის ახალი პერსპექტივები და შესაძლებლობები. ეს მნიშვნელოვანია საბაუნის სამომავლო საქმიანობისთვის აკადემიური და ადმინისტრაციული პერსონალისთვის, სტუდენტებისთვის - რომელთათვისაც ახალი შესაძლებლობაა. შეხვედრა გაიმართა ასევე სტუდენტთა დასაქმების სამსახურის წარმომადგენლებთან.
University of Notre Dame-ში აკადემიური კვლევითი ვიზიტით იმყოფებოდა საბაუნის რექტორი პროფესორი ვაჟა ვარდიძე.

ფოტოზე საბაუნის წარმომადგენლებთან ერთად მარკ გერმანო გახლავთ, რომელიც ამერიკული კომპანია „Creating Solution“ დამფუძნებელი და ხელმძღვანელი, ფონდების მოძიების კონსულტანტი და ექსპერტია. მარკ გერმანო თავისი 30 წლის კარიერის განმავლობაში სხვადასხვა კომპანიებსა და პირებს დახმარებია მილიარდ ამერიკულ დოლარამდე ფონდების მოძიებასა და მართვაში.

სრულად
სახელმწიფო ენის დეპარტამენტსა და სულხან-საბა ორბელიანის უნივერსიტეტს შორის თანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა

სულხან-საბა ორბელიანის უნივერსიტეტსა და სსიპ - სახელმწიფო ენის დეპარტამენტს შორის თანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა. მხარეები სასწავლო პრაქტიკისა და კვალიფიციური კადრების მომზადების ხელშეწყობაზე შეთანხმდნენ. მემორანდუმს სახელმწიფო ენის დეპარტამენტის თავმჯდომარემ გიორგი ალიბეგაშვილმა  და უნივერსიტეტის ვიცე-რექტორმა დიმიტრი გეგენავამ მოაწერეს ხელი.  

მემორანდუმის მიზანია ერთობლივი საგანმანათლებლო და სამეცნიერო პროექტების დაგეგმვა და შესრულება, კვლევით და სასწავლო პროცესში მკვლევრებისა და სტუდენტებისათვის თემატური კვლევითი და სამეცნიერო რესურსების წვდომის უზრუნველყოფა, ერთობლივი სასწავლო პროგრამებისა და საგანმანათლებლო პროექტების მომზადება და უწყვეტი განათლების ხელშეწყობა.

სრულად
დანაშაულის პრევენციის ცენტრსა  და სულხან-საბა ორბელიანის უნივერსიტეტს შორის თანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა

სულხან-საბა ორბელიანის უნივერსიტეტსა და საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მმართველობის სფეროში მოქმედი სსიპ „დანაშაულის პრევენციის ცენტრსა” შორის თანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა. მხარეები სასწავლო პრაქტიკისა და კვალიფიციური კადრების მომზადების ხელშეწყობაზე შეთანხმდნენ. მემორანდუმს ცენტრის დირექტორმა თათია ხოჭოლავამ და უნივერსიტეტის რექტორმა ვაჟა ვარდიძემ მოაწერეს ხელი. 

მემორანდუმის მიზანი სტუდენტების სამომავლო დასაქმებისთვის საჭირო ცოდნითა და უნარ-ჩვევებით აღჭურვა,  პრაქტიკის გავლა და კვალიფიციური კადრების მომზადების უზრუნველყოფაა. სასწავლო პრაქტიკას უნივერსიტეტის სამართლის მიმართულების 12 სტუდენტი გაივლის, რომლებსაც უნივერსიტეტი თავად შეარჩევს. სტუდენტები სსიპ „დანაშაულის პრევენციის ცენტრის“ საქმიანობასა და სხვადასხვა პროგრამის მიმდინარეობასაც გაეცნობიან, დაინტერესების შემთხვევაში კი აქტივობების ორგანიზებაშიც ჩაერთვებიან.

სსიპ „დანაშაულის პრევენციის ცენტრის“ ძირითადი საქმიანობა დანაშაულის რეციდივის თავიდან აცილების ხელშეწყობა, რისკ ჯგუფებთან მუშაობა და პირველადი დანაშაულის პრევენციასთან დაკავშირებული ღონისძიებების გატარებაა. ცენტრის მუშაობის ძირითადი პროგრამები და მიმართულებებია „ყოფილ პატიმართა რეაბილიტაციისა და რესოციალიზაციის პროგრამა“, განრიდებისა და მედიაციის პროგრამის ზოგადი მენეჯმენტი, დანაშაულის ჩადენის რისკის ქვეშ მყოფ ჯგუფებთან მუშაობა და პირველადი დანაშაულის პრევენციასთან დაკავშირებული ღონისძიებების ჩატარება. მნიშვნელოვანი ადგილი ეთმობა ახალგაზრდებში სამოქალაქო და სამართლებრივი ცნობიერების ამაღლებას, ჯანსაღი ცხოვრების პოპულარიზაციას, მოხალისეობრივი საქმიანობის წახალისებას და სხვა.

ცენტრის წარმომადგენლებმა მემორანდუმის გაფორმებასთან ერთად საინფორმაციო ხასიათის შეხვედრა ჩაატარეს სტუდენტებთან - სადაც უშუალოდ ისაუბრეს არა მხოლოდ მემორანდუმის პირობებზე, არამედ გააცნეს ცენტრის მუშაობის სპეციფიკა და პრინციპები.

სრულად

5-7 ივნისს სულხან-საბა ორბელიანის უნივერსიტეტში ჩატარდა უკვე მეორედ საერთაშორისო სიმპოზიუმი „კათოლიკური მემკვიდრეობა საქართველოში“, რომელიც ეძღვნებოდა საქართველოს პირველი დემოკრატიული რესპუბლიკის 100 წლისთავს.
სიმპოზიუმი საბაუნის რექტორმა, პროფ. ვაჟა ვარდიძემ გახსნა, რომელმაც მისასალმებელ სიტყვაში ვრცლად ისაუბრა საქართველოსათვის კათოლიკე ეკლესიის მნიშვნელობაზე. დამსწრე საზოგადოებას მიესალმნენ ასევე უნივერსიტეტის დამფუძნებელი, საქართველოში ლათინური წესის კათოლიკეთა სამოციქულო ადმინისტრატორი, მეუფე ჯუზეპე პაზოტო და თბილისში წმ. საყდრის ელჩის მოადგილე, მიკელე ბლაჟი მოხსენებების დასაწყსიში, საბაუნისა და ტექნიკური უნივერსიტეტის პროფ. ბუგზარ ბარდაველიძემ მოკლედ ისაუბრა საქართველოს პირველი დემოკრატიული რესპუბლიკაზე და კათოლიკე ეკლესიის შესახებ ბოლო 100 წლის განმავლობაში.

პირველი პელანური სხდომა გახსნა ისტორიის დოქტორმა, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორმა მურმან პაპაშვილმა, რომელმაც ისაუბრა XVII საუკუნის 80-90 იანი წლების თბილისის კათოლიკეთა ცხოვრებაზე კაპუცინი ბერის, ჯულიო კრემონელის ცნობების მიხედვით. მეორე მოხსენება „არქანჯელო ლამბერტის ნაშრომი „წმინდა კოლხეთი“ და მისი ახალი ქართული თარგმანი“ წაიკითხა, თსუ-ს ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინტიტუტის უფროსი მეცნიერ თანამშრომელმა, ისტორიის დოქტორმა დავით მერკვილაძემ. სხდომის მესამე მომხსენებელმა, კახაბერ სურგულაძემ თავის მოხსენებაში „რომის ეკლესიასთან საქართველოს ურთიერთობის ისტორიიდან“ მიმოიხილა XI-XIII საუკუნეებში საქართველოს ურთიერთობა კათოლიკე ეკლესიასთან, გიორგი მთაწმინდელისა და რუსუდან მეფის წერილებზე დაყრდნობით.
მცირე შესვენების შემდეგ განახლდა მეორე პლენარული სხდომა, რომელიც განაგრძო ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებულმა პროფესორმა, მანანა ჯავახიშვილმა, რომლის მოხსენების თემა იყო „კათოლიკე მისიონერების ნარატივები „საკუთრისა“ და „უცხოს“ შესახებ, სადაც „საკუთრისა“ და „უცხოს“ ურთიერთმიმართება წარმოდგენილი იყო XVII საუკუნის დასაწყისში საქართველოში ჩამოსული თეატინელი მისიონერების“ არქანჯელო ლამბერტის, ჯუზეპე ჯუდიჩე მილანელის, კრისტოფორო კასტელის და პეტრო ავიტაბილეს რელაციებზე დაყრდნობით. „სამედიცინო საქმე, როგორც კათოლიკე მისიონერების სოციალური და რელიგიური მისია“ იყო ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის დოქტორანტის, ანა ჭკუასელის მოხსენების თემა, სადაც ავტორი კათოლიკე მისიონერების (ქრისტეფორე კასტელის, ჯუდიჩე მილანელისა და არქანჯელო ლამბერტის) ქართულ ენაზე შესრულებული ორიგინალ ხელნაწერებზე დაყრდნობით წარმოგვიდგინა თუ ხდებოდა მისიონერების მიერ დანერგილი ტრადიციის ადგილობრივ, ტრადიციულ ქართულ სამედიცინო კულტურასთან ადაპტირება და კათოლიკური მისიების სამკურნალო პრაქტიკის სოციალური და რელიგიური ტენდენციების განსაზღვრა. შემდეგი მომხსენებელი ქუთაისის სახელმწიფო ისტორიული მუზეუმის მეცნიერ-თანამშრომელი, მარიამ მარჯანიშვილი, თავის მოხსენებაში „ქართველ კათოლიკეთა ცხოვრების ფურცლები“ ვრცლად ისაუბრა ნიკოლოზ ჯანელიძის შესახებ, რომელმაც მამა მიხეილ თამარაშვილის ლოცვა კურთხევით თარგმნა წმ. ნინოს ცხოვრება გერმანულ ენაზე და მთარგმნელობითი მუშაობით, ჰამბურგისა და კილის უნივერსიტეტებში ქართული ენის სწავლებით დიდი წვლილი შეიტანა ქართველ-გერმანელ ხალხთა დაახლოება-დამეგობრების საქმეში. სხდომის ბოლო მომხსენებელი, თბილისის მუზეუმების გაერთიანებებიდან ქ-ნმა ქეთევან ახობაძემ გააკეთა ქალბატონი მანან ქუთათელაძის ავტორობით შესრულებული ილუსტრირებული წიგნის „კათოლიკე ეკლესია საქართველოში“ მიმოხილვა, სადაც წარმოდგენილი იყო კათოლიკური მისიების კვალი წარსულსა და დღევანდელობაში.
დღის დასასრულს გაიმართა ბესო გაფრინდაშვილის ფილმის, ქეთევან წამებულის კვალდაკვალ“ ჩვენება, სადაც აღწერილი იყო ქეთევან წამებულის წამების ისტორია კათოლიკე ბერების ცნობებზე დაყრდნობით. ფილმში დიდი ადგილი აქვს დათმობილი სხვადასხვა ქვეყანაში წმიდანის ნაწილების ისტორიის თხრობას და საქართველოში მისი ჩამობრძანების ისტორიას.
6 ივნისის პლენარული სხდომა ფილოლოგიის დოქტორმა, საბაუნის პროფესორმა, ნუგზარ პაპუაშვილმა გახსნა მოხსენებით „საქართველოს ეკლესიის ორიენტაცია დიდი სქიზმის პირველ ეტაპზე „მოქცევაი ქართლისაის“ მიხედვით (IX ს). „კათოლიკური ეკლესიის გამოწვევებზე ისაუბრა ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორმა ბეჟან ჯავახიამ მოხსენებაში „კათოლიკური ეკლესიის გამოწვევები აღმოსავლეთის პოლიტიკაში“. შემდეგი მოხსენება „პატრი ნიკოლა და საქართველო“ წაიკითხა ისტორიის დოქტორმა, კორნელი კეკელიძის სახელობის საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის უფროსმა მეცნიერ თანამშრომელმა, გულნარი მჭედლიძემ. მოხსენებაში ქალბატონმა გულნარიმ ისაუბრა კათოლიკე მისიონერების და განსაკუთრებით 1792 წელს საქართველოში ჩამოსულ კაპუცინ ბერზე, ნიკოლა რუტილიანოს ცხოვრებისა და მოღვაწეობის შესახებ. პლენარული სხდომის დასასრულს დამსწრე საზოგადოებას მიესალმა საგანგებოდ სიმპოზიუმისათვის ჩამოსული, თურქეთის კარიტასის დირექტორი რინალდო მარმარა, რომელიც მუშაობდა ვატიკანის არქივებში და კარგად იცნობს სტამბულში, ქართული სავანის ისტორიასა და მასთან არსებულ არქივს. მან ვრცლად ისაუბრა ქართული სავანის არქივის შესახებ და მზაობა გამოთქვა საბაუნისთან თანამშრომლობის.

მცირე შესვენების შემდეგ, განახლა პლენაური სხდომა რომელიც ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასისტენტ მკლევარმა, გიორგი ჩუბინიძემ გახსნა მოხსენებით „ქართველი კათოლიკე მღვდელი ივანე გვარამაძე და ქართული სიძველეები“, სადაც მომხსენებელმა ისაუბრა ივანე გვარამაძის მიერ მატერიაული კულტურული სიძველეების შეგროვებასა და მათზე არსებული ისტორიული ხასიათის ინფორმაციის დოკუმენტირების შესახებ. ისტორიის დოქტორმა დავით თინიკაშვილმა თავის მოხსენებაში „კირიონ საძაგლიშვილის კრიტიკული მოსაზრებები მიხეილ თამარაშვილის ნაშრომის შესახებ“ გამოთქვა კრიტიკული მოსაზრებები მართლ. ეპისკოპოსის (შემდეგში პატრიარქის) კირიონ საძაგლიშვილის შენიშვნებზე მამა მიხეილ თამარაშვილის ნაშრომზე „ისტორია კათოლიკობისა ქართველთა შორის“ (1902). იტალიელი სტუმრის, ჯორჯო ფედალტოს ნაშრომი „კათოლიკე მისიონერები აღმოსავლეთში და პირველი საეპისკოპოსო საყდარი საქართველოში“ წაიკითხა დიაკონმა ედვარდ გოგილაშვილმა. ტექნიკური უნივერსიტეტის მაგისტრანტმა, ნათელა ხითარიშვილმა მოხსენებით „წმიდა იოსების სახელობის კათოლიკური ეკლესია სოფელ არალში“ ისაუბრა ადიგენის რაიონის სოფელ არლის კათოლიკური ეკლესიის ისტორიაზე. სხდომა დასრულდა საქართველოში წმ. კამილოს ორდენის სარეაბილიტაციო ცენტრის პრეზენტაციით.
7 ივნისს სიმპოზიუმს გორის სახელმწიფო უნივერსიტეტმა უმასპინძლა, სადაც პროფ. ნუგზარ პაპუაშვილმა ისაუბრა გორში კათოლიკე ეკლესიის ისტორიაზე. გორის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორმა, პროფ. ელდარ მამისთვალიშვილმა მოხსენებაში „ჯუსტინო და ლივორნოს 1687 წლის წერილი - წყარო საქართველოს ისტორიისათვის“ მიმოიხილა XVII საუკუნის მეორე ნახევარში საქართველოში (ქართლის სამეფოში) მოღვაწე მისიონერი პატრი ჯუსტინო და ლივორნოს წერილი, რომელშიც აღწერილია აღნიშნულ პერიოდში კათოლიკე მისიონერების ცხოვრება და მოღვაწეობა. საბაუნისა და ტენიკური უნივერსიტეტის პროფესორმა, ნუგზარ ბარდაველიძემ მოხსენებით „საქართველო-ვატიკანის ურთიერთობის ზიგზაგები“ მიმოიხილა 1992 – 2017 წლებში საქართველოსა და ვატიკანის ურთიერთობები. სხდომის დასასრულს ბათუმის კათოლიკური სამრევლოს დიაკვანმა, თენგიზ პარმაქსიზიშვილმა მოხსენებით „ქართველ კათოლიკეთა მოძრაობა ქართული სულისა და ენის შენარჩუნებისათვის XIX-XX საუკუნის საქართველოში“ მოკლედ ისაუბრა ქართველი კათოლიკეების მდგომარეობასა და მოღვაწეობაზე აღნიშნულ პერიოდში.
საბაუნიმ 2017 წლის 6-8 ივნისს უმასპინძლა ამავე სახელწოდების სიმპოზიუმს, რომელზე გაკეთებული მოხსენებები გამოიცა კრებულის სახით და დარიგდა ამ წელს ჩატარებულ სიმპოზიუმზე.

 

 

სრულად

რჩეული სიახლეები

ხუთშაბათი, 02 მაისი 2019
პარასკევი, 16 ნოემბერი 2018
პარასკევი, 12 იანვარი 2018
ხუთშაბათი, 21 დეკემბერი 2017
სამშაბათი, 17 ოქტომბერი 2017
სამშაბათი, 17 ოქტომბერი 2017