2018 წლის 18 ოქტომბერს საბაუნიში ლიბერთი ბანკის დასაქმების ფორუმი გაიმართა.

 ფორუმის ფარგლებში სტუდენტებს საშუალება ჰქონდათ მიიეღოთ ამომწურავი ინფორმაცია ორგანიზაციის საქმიანობის შესახებ.  ასევე გაეცნენ ლიბერთის არსებულ ანაზღაურებად ვაკანსიებს/სტაჟირებებს. საბაუნის სტუდენტთა კარიერული ზრდისა და ხელშეწყობის სამსახური მომავალშიც აქტიურად შემოგთავაზებთ მსგავს ფორუმებს.

სრულად

სულხან-საბა ორბელიანის უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის წევრებმა ბიზნესისა და ტურიზმის ფაკულტეტის დეკანმა გიორგი მიქანაძემ და სტუდენტთა კარიერული ზრდისა და ხელშეწყობის სამსახურის ხელმძღვანელმა გიორგი ცინარიძემ მონაწილეობა მიიღეს University of Notre Dame-ში კონკრეტულად კი Mendoza College of Business-ის ლიდერობისა და ფონდების მოძიების ტრენინგ კურსა („Nonprofit Professional Development“) და სამუშაო შეხვედრაზე.

შეხვედრაზე განხილული იყო ფონდების მოძიების საკითები, დონორებთან ურთიერთობის თემები და აქცენტები. ტრენინგ-კურსის ფარგლებში გაიმართა ლექცია-სემინარები და დისკუსია-მსჯელობები აღნიშნული თემატიკის ირგვლივ. პროექტში მონაწილეობას იღებდნენ მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნის უნივერსიტეტების წარმომადგენლები.
ვიზიტის ფარგლებში საბაუნის ბიზნესისა და ტურიზმის ფაკულტეტის დეკანი შეხვდა Mendoza College of Business ადმინისტრაციის ხელმძღვანელებს, სადაც გამოიკვეთა თანამშროლობის ახალი პერსპექტივები და შესაძლებლობები. ეს მნიშვნელოვანია საბაუნის სამომავლო საქმიანობისთვის აკადემიური და ადმინისტრაციული პერსონალისთვის, სტუდენტებისთვის - რომელთათვისაც ახალი შესაძლებლობაა. შეხვედრა გაიმართა ასევე სტუდენტთა დასაქმების სამსახურის წარმომადგენლებთან.
University of Notre Dame-ში აკადემიური კვლევითი ვიზიტით იმყოფებოდა საბაუნის რექტორი პროფესორი ვაჟა ვარდიძე.

ფოტოზე საბაუნის წარმომადგენლებთან ერთად მარკ გერმანო გახლავთ, რომელიც ამერიკული კომპანია „Creating Solution“ დამფუძნებელი და ხელმძღვანელი, ფონდების მოძიების კონსულტანტი და ექსპერტია. მარკ გერმანო თავისი 30 წლის კარიერის განმავლობაში სხვადასხვა კომპანიებსა და პირებს დახმარებია მილიარდ ამერიკულ დოლარამდე ფონდების მოძიებასა და მართვაში.

სრულად
სახელმწიფო ენის დეპარტამენტსა და სულხან-საბა ორბელიანის უნივერსიტეტს შორის თანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა

სულხან-საბა ორბელიანის უნივერსიტეტსა და სსიპ - სახელმწიფო ენის დეპარტამენტს შორის თანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა. მხარეები სასწავლო პრაქტიკისა და კვალიფიციური კადრების მომზადების ხელშეწყობაზე შეთანხმდნენ. მემორანდუმს სახელმწიფო ენის დეპარტამენტის თავმჯდომარემ გიორგი ალიბეგაშვილმა  და უნივერსიტეტის ვიცე-რექტორმა დიმიტრი გეგენავამ მოაწერეს ხელი.  

მემორანდუმის მიზანია ერთობლივი საგანმანათლებლო და სამეცნიერო პროექტების დაგეგმვა და შესრულება, კვლევით და სასწავლო პროცესში მკვლევრებისა და სტუდენტებისათვის თემატური კვლევითი და სამეცნიერო რესურსების წვდომის უზრუნველყოფა, ერთობლივი სასწავლო პროგრამებისა და საგანმანათლებლო პროექტების მომზადება და უწყვეტი განათლების ხელშეწყობა.

სრულად
დანაშაულის პრევენციის ცენტრსა  და სულხან-საბა ორბელიანის უნივერსიტეტს შორის თანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა

სულხან-საბა ორბელიანის უნივერსიტეტსა და საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მმართველობის სფეროში მოქმედი სსიპ „დანაშაულის პრევენციის ცენტრსა” შორის თანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა. მხარეები სასწავლო პრაქტიკისა და კვალიფიციური კადრების მომზადების ხელშეწყობაზე შეთანხმდნენ. მემორანდუმს ცენტრის დირექტორმა თათია ხოჭოლავამ და უნივერსიტეტის რექტორმა ვაჟა ვარდიძემ მოაწერეს ხელი. 

მემორანდუმის მიზანი სტუდენტების სამომავლო დასაქმებისთვის საჭირო ცოდნითა და უნარ-ჩვევებით აღჭურვა,  პრაქტიკის გავლა და კვალიფიციური კადრების მომზადების უზრუნველყოფაა. სასწავლო პრაქტიკას უნივერსიტეტის სამართლის მიმართულების 12 სტუდენტი გაივლის, რომლებსაც უნივერსიტეტი თავად შეარჩევს. სტუდენტები სსიპ „დანაშაულის პრევენციის ცენტრის“ საქმიანობასა და სხვადასხვა პროგრამის მიმდინარეობასაც გაეცნობიან, დაინტერესების შემთხვევაში კი აქტივობების ორგანიზებაშიც ჩაერთვებიან.

სსიპ „დანაშაულის პრევენციის ცენტრის“ ძირითადი საქმიანობა დანაშაულის რეციდივის თავიდან აცილების ხელშეწყობა, რისკ ჯგუფებთან მუშაობა და პირველადი დანაშაულის პრევენციასთან დაკავშირებული ღონისძიებების გატარებაა. ცენტრის მუშაობის ძირითადი პროგრამები და მიმართულებებია „ყოფილ პატიმართა რეაბილიტაციისა და რესოციალიზაციის პროგრამა“, განრიდებისა და მედიაციის პროგრამის ზოგადი მენეჯმენტი, დანაშაულის ჩადენის რისკის ქვეშ მყოფ ჯგუფებთან მუშაობა და პირველადი დანაშაულის პრევენციასთან დაკავშირებული ღონისძიებების ჩატარება. მნიშვნელოვანი ადგილი ეთმობა ახალგაზრდებში სამოქალაქო და სამართლებრივი ცნობიერების ამაღლებას, ჯანსაღი ცხოვრების პოპულარიზაციას, მოხალისეობრივი საქმიანობის წახალისებას და სხვა.

ცენტრის წარმომადგენლებმა მემორანდუმის გაფორმებასთან ერთად საინფორმაციო ხასიათის შეხვედრა ჩაატარეს სტუდენტებთან - სადაც უშუალოდ ისაუბრეს არა მხოლოდ მემორანდუმის პირობებზე, არამედ გააცნეს ცენტრის მუშაობის სპეციფიკა და პრინციპები.

სრულად

5-7 ივნისს სულხან-საბა ორბელიანის უნივერსიტეტში ჩატარდა უკვე მეორედ საერთაშორისო სიმპოზიუმი „კათოლიკური მემკვიდრეობა საქართველოში“, რომელიც ეძღვნებოდა საქართველოს პირველი დემოკრატიული რესპუბლიკის 100 წლისთავს.
სიმპოზიუმი საბაუნის რექტორმა, პროფ. ვაჟა ვარდიძემ გახსნა, რომელმაც მისასალმებელ სიტყვაში ვრცლად ისაუბრა საქართველოსათვის კათოლიკე ეკლესიის მნიშვნელობაზე. დამსწრე საზოგადოებას მიესალმნენ ასევე უნივერსიტეტის დამფუძნებელი, საქართველოში ლათინური წესის კათოლიკეთა სამოციქულო ადმინისტრატორი, მეუფე ჯუზეპე პაზოტო და თბილისში წმ. საყდრის ელჩის მოადგილე, მიკელე ბლაჟი მოხსენებების დასაწყსიში, საბაუნისა და ტექნიკური უნივერსიტეტის პროფ. ბუგზარ ბარდაველიძემ მოკლედ ისაუბრა საქართველოს პირველი დემოკრატიული რესპუბლიკაზე და კათოლიკე ეკლესიის შესახებ ბოლო 100 წლის განმავლობაში.

პირველი პელანური სხდომა გახსნა ისტორიის დოქტორმა, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორმა მურმან პაპაშვილმა, რომელმაც ისაუბრა XVII საუკუნის 80-90 იანი წლების თბილისის კათოლიკეთა ცხოვრებაზე კაპუცინი ბერის, ჯულიო კრემონელის ცნობების მიხედვით. მეორე მოხსენება „არქანჯელო ლამბერტის ნაშრომი „წმინდა კოლხეთი“ და მისი ახალი ქართული თარგმანი“ წაიკითხა, თსუ-ს ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინტიტუტის უფროსი მეცნიერ თანამშრომელმა, ისტორიის დოქტორმა დავით მერკვილაძემ. სხდომის მესამე მომხსენებელმა, კახაბერ სურგულაძემ თავის მოხსენებაში „რომის ეკლესიასთან საქართველოს ურთიერთობის ისტორიიდან“ მიმოიხილა XI-XIII საუკუნეებში საქართველოს ურთიერთობა კათოლიკე ეკლესიასთან, გიორგი მთაწმინდელისა და რუსუდან მეფის წერილებზე დაყრდნობით.
მცირე შესვენების შემდეგ განახლდა მეორე პლენარული სხდომა, რომელიც განაგრძო ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებულმა პროფესორმა, მანანა ჯავახიშვილმა, რომლის მოხსენების თემა იყო „კათოლიკე მისიონერების ნარატივები „საკუთრისა“ და „უცხოს“ შესახებ, სადაც „საკუთრისა“ და „უცხოს“ ურთიერთმიმართება წარმოდგენილი იყო XVII საუკუნის დასაწყისში საქართველოში ჩამოსული თეატინელი მისიონერების“ არქანჯელო ლამბერტის, ჯუზეპე ჯუდიჩე მილანელის, კრისტოფორო კასტელის და პეტრო ავიტაბილეს რელაციებზე დაყრდნობით. „სამედიცინო საქმე, როგორც კათოლიკე მისიონერების სოციალური და რელიგიური მისია“ იყო ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის დოქტორანტის, ანა ჭკუასელის მოხსენების თემა, სადაც ავტორი კათოლიკე მისიონერების (ქრისტეფორე კასტელის, ჯუდიჩე მილანელისა და არქანჯელო ლამბერტის) ქართულ ენაზე შესრულებული ორიგინალ ხელნაწერებზე დაყრდნობით წარმოგვიდგინა თუ ხდებოდა მისიონერების მიერ დანერგილი ტრადიციის ადგილობრივ, ტრადიციულ ქართულ სამედიცინო კულტურასთან ადაპტირება და კათოლიკური მისიების სამკურნალო პრაქტიკის სოციალური და რელიგიური ტენდენციების განსაზღვრა. შემდეგი მომხსენებელი ქუთაისის სახელმწიფო ისტორიული მუზეუმის მეცნიერ-თანამშრომელი, მარიამ მარჯანიშვილი, თავის მოხსენებაში „ქართველ კათოლიკეთა ცხოვრების ფურცლები“ ვრცლად ისაუბრა ნიკოლოზ ჯანელიძის შესახებ, რომელმაც მამა მიხეილ თამარაშვილის ლოცვა კურთხევით თარგმნა წმ. ნინოს ცხოვრება გერმანულ ენაზე და მთარგმნელობითი მუშაობით, ჰამბურგისა და კილის უნივერსიტეტებში ქართული ენის სწავლებით დიდი წვლილი შეიტანა ქართველ-გერმანელ ხალხთა დაახლოება-დამეგობრების საქმეში. სხდომის ბოლო მომხსენებელი, თბილისის მუზეუმების გაერთიანებებიდან ქ-ნმა ქეთევან ახობაძემ გააკეთა ქალბატონი მანან ქუთათელაძის ავტორობით შესრულებული ილუსტრირებული წიგნის „კათოლიკე ეკლესია საქართველოში“ მიმოხილვა, სადაც წარმოდგენილი იყო კათოლიკური მისიების კვალი წარსულსა და დღევანდელობაში.
დღის დასასრულს გაიმართა ბესო გაფრინდაშვილის ფილმის, ქეთევან წამებულის კვალდაკვალ“ ჩვენება, სადაც აღწერილი იყო ქეთევან წამებულის წამების ისტორია კათოლიკე ბერების ცნობებზე დაყრდნობით. ფილმში დიდი ადგილი აქვს დათმობილი სხვადასხვა ქვეყანაში წმიდანის ნაწილების ისტორიის თხრობას და საქართველოში მისი ჩამობრძანების ისტორიას.
6 ივნისის პლენარული სხდომა ფილოლოგიის დოქტორმა, საბაუნის პროფესორმა, ნუგზარ პაპუაშვილმა გახსნა მოხსენებით „საქართველოს ეკლესიის ორიენტაცია დიდი სქიზმის პირველ ეტაპზე „მოქცევაი ქართლისაის“ მიხედვით (IX ს). „კათოლიკური ეკლესიის გამოწვევებზე ისაუბრა ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორმა ბეჟან ჯავახიამ მოხსენებაში „კათოლიკური ეკლესიის გამოწვევები აღმოსავლეთის პოლიტიკაში“. შემდეგი მოხსენება „პატრი ნიკოლა და საქართველო“ წაიკითხა ისტორიის დოქტორმა, კორნელი კეკელიძის სახელობის საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის უფროსმა მეცნიერ თანამშრომელმა, გულნარი მჭედლიძემ. მოხსენებაში ქალბატონმა გულნარიმ ისაუბრა კათოლიკე მისიონერების და განსაკუთრებით 1792 წელს საქართველოში ჩამოსულ კაპუცინ ბერზე, ნიკოლა რუტილიანოს ცხოვრებისა და მოღვაწეობის შესახებ. პლენარული სხდომის დასასრულს დამსწრე საზოგადოებას მიესალმა საგანგებოდ სიმპოზიუმისათვის ჩამოსული, თურქეთის კარიტასის დირექტორი რინალდო მარმარა, რომელიც მუშაობდა ვატიკანის არქივებში და კარგად იცნობს სტამბულში, ქართული სავანის ისტორიასა და მასთან არსებულ არქივს. მან ვრცლად ისაუბრა ქართული სავანის არქივის შესახებ და მზაობა გამოთქვა საბაუნისთან თანამშრომლობის.

მცირე შესვენების შემდეგ, განახლა პლენაური სხდომა რომელიც ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასისტენტ მკლევარმა, გიორგი ჩუბინიძემ გახსნა მოხსენებით „ქართველი კათოლიკე მღვდელი ივანე გვარამაძე და ქართული სიძველეები“, სადაც მომხსენებელმა ისაუბრა ივანე გვარამაძის მიერ მატერიაული კულტურული სიძველეების შეგროვებასა და მათზე არსებული ისტორიული ხასიათის ინფორმაციის დოკუმენტირების შესახებ. ისტორიის დოქტორმა დავით თინიკაშვილმა თავის მოხსენებაში „კირიონ საძაგლიშვილის კრიტიკული მოსაზრებები მიხეილ თამარაშვილის ნაშრომის შესახებ“ გამოთქვა კრიტიკული მოსაზრებები მართლ. ეპისკოპოსის (შემდეგში პატრიარქის) კირიონ საძაგლიშვილის შენიშვნებზე მამა მიხეილ თამარაშვილის ნაშრომზე „ისტორია კათოლიკობისა ქართველთა შორის“ (1902). იტალიელი სტუმრის, ჯორჯო ფედალტოს ნაშრომი „კათოლიკე მისიონერები აღმოსავლეთში და პირველი საეპისკოპოსო საყდარი საქართველოში“ წაიკითხა დიაკონმა ედვარდ გოგილაშვილმა. ტექნიკური უნივერსიტეტის მაგისტრანტმა, ნათელა ხითარიშვილმა მოხსენებით „წმიდა იოსების სახელობის კათოლიკური ეკლესია სოფელ არალში“ ისაუბრა ადიგენის რაიონის სოფელ არლის კათოლიკური ეკლესიის ისტორიაზე. სხდომა დასრულდა საქართველოში წმ. კამილოს ორდენის სარეაბილიტაციო ცენტრის პრეზენტაციით.
7 ივნისს სიმპოზიუმს გორის სახელმწიფო უნივერსიტეტმა უმასპინძლა, სადაც პროფ. ნუგზარ პაპუაშვილმა ისაუბრა გორში კათოლიკე ეკლესიის ისტორიაზე. გორის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორმა, პროფ. ელდარ მამისთვალიშვილმა მოხსენებაში „ჯუსტინო და ლივორნოს 1687 წლის წერილი - წყარო საქართველოს ისტორიისათვის“ მიმოიხილა XVII საუკუნის მეორე ნახევარში საქართველოში (ქართლის სამეფოში) მოღვაწე მისიონერი პატრი ჯუსტინო და ლივორნოს წერილი, რომელშიც აღწერილია აღნიშნულ პერიოდში კათოლიკე მისიონერების ცხოვრება და მოღვაწეობა. საბაუნისა და ტენიკური უნივერსიტეტის პროფესორმა, ნუგზარ ბარდაველიძემ მოხსენებით „საქართველო-ვატიკანის ურთიერთობის ზიგზაგები“ მიმოიხილა 1992 – 2017 წლებში საქართველოსა და ვატიკანის ურთიერთობები. სხდომის დასასრულს ბათუმის კათოლიკური სამრევლოს დიაკვანმა, თენგიზ პარმაქსიზიშვილმა მოხსენებით „ქართველ კათოლიკეთა მოძრაობა ქართული სულისა და ენის შენარჩუნებისათვის XIX-XX საუკუნის საქართველოში“ მოკლედ ისაუბრა ქართველი კათოლიკეების მდგომარეობასა და მოღვაწეობაზე აღნიშნულ პერიოდში.
საბაუნიმ 2017 წლის 6-8 ივნისს უმასპინძლა ამავე სახელწოდების სიმპოზიუმს, რომელზე გაკეთებული მოხსენებები გამოიცა კრებულის სახით და დარიგდა ამ წელს ჩატარებულ სიმპოზიუმზე.

 

 

სრულად
საბაუნის ლექტორები ვიშეგრადის ქვეყნების სამართლის სკოლათა პირველ საერთაშორისო კონფერენციაზე

სულხან-საბა ორბელიანის უნივერსიტეტია ვიცე-რექტორი, ასოცირებული პროფესორი დიმიტრი გეგენავა და ასოცირებული პროფესორი გიორგი გორაძე მონაწილეობას იღებენ ვიშეგრადის ქვეყნების სამართლის სკოლათა პირველ საერთაშორისო კონფერენციაში, რომელიც ბუდაპეშტში მიმდინარეობს.

კონფერენციაში ათამდე ქვეყნის უნივერსიტეტების წარმომადგენლები მონაწილეობენ და წარმოადგენენ მოხსენებებს სამართლის სხვადასხვა მიმართულებით.

საბაუნის პროფესორები 1 ივნისს წარდგნენ მოხსენებებით საკონსტიტიტუციო სამართლის სექციაში.

სრულად

საბაუნის ბიზნესის და ტურიზმის ფაკულტეტის ორმა სტუდენტმა, ანი გავაშელმა და ხათუნა მხოიანმა Erasmus+ KA 107 ICM  სტიპენდიანტები მოიპოვეს. ისინი 2018-2019 წლის გაზაფხულის სემესტრს გაივლიან ესპანეთში, ვალადოლიდის უნივერსიტეტში.

Erasmus+ ევროკომისიის მიერ დაფინანსებული პროგრამაა, რომელიც სრულად აფინანსებს სტუდენტის მგზავრობის და ცხოვრების ხარჯებს უცხოეთში.

სრულად
კერძო უმაღლესი სასწავლებლების ასოციაციის საბჭოს II სხდომა

2018 წლის 30 მაისს კერძო უმაღლესი სასწავლებლების ასოციაციის მეორე მმართელი საბჭოს სხდომა შედგა, რომელიც საბაუნიში ჩატარდა.

სხდომას განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის დირექტორი თამარ სანიკიძე ესწრებოდა.

სხდომაზე განიხილეს ისეთი მნიშვნელოვანი საკითხები როგორიცაა დისტანციური სწავლება, აღიარების პროცედურები,ხარისხის უზრუნველყოფის ახალი მექანიზმები და უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების საავტორიზაციო პროცესი, რომელიც დაიწყო განახლებული სტანდარტებითა და პროცედურებით.

შეხვედრაზე წევრი უნივერსიტეტების რექტორებმა ხელი მოაწერეს მემორანდუმს ურთიერთთანამშრომლობის შესახებ.

განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის დირექტორი თამარ სანიკიძისა და საბაუნის რექტორის ვაჟა ვარდიძის კომენტარი საბჭდოს სხდომასთან დაკავშირებით. 

სრულად
საერთაშორისო კონფერენცია: „სამართალი და გლობალური უსაფრთხოება"

2018 წლის 29 მაისს სულხან-საბა ორბელიანის უნივერსიტეტში ჩატარდა საერთაშორისო კონფერენცია თემაზე: „სამართალი და გლობალური უსაფრთხოება“, რომელიც ეძღვნებოდა საქართველოს დამოუკიდებლობის 100 წლის იუბილეს.

კონფერენციაზე წარმოდგენილი მოხსენებები ეხებოდა საქართველო-რუსეთის ომის, საერთაშორისო უსაფრთხოების, ნარკოტრაფიკის, ორგანოებით ვაჭრობის, ტერორიზმისა და უსაფრთხოების კონტექსტში გამოხატვის თავისუფლების შეზღუდვის საკითხებს.

მომხსენებლები იყვნენ როგორც ქართველი ასევე უცხოელი სტუმრები. კონფერენცია გახსნა საბაუნის რექტორმა ბატონმა ვაჟა ვარდიძემ.

სრულად
საბაუნი FUCE წევრია

სულხან-საბა ორბელიანის უნივერსიტეტი გაწევრიანდა ევროპის კათოლიკური უნივერსიტეტების ფედერაციაში (FUCE).
ეს არის კიდევ უფრო მეტი შესაძლებლობა, მეტი პერსპექტივა და საშუალება სტუდენტებისთვის - ისწავლონ ევროპის წამყვან უნივერსიტეტებში, მონაწილეობა მიიღონ საერთაშორისო კონფერენციებზე და ფორუმებზე.

FUCE - არის ევროპის კათოლიკური უნივერსიტეტების ფედერაცია, რომელიც აერთიანებს 60 კათოლიკურ უნივერსიტეტსა და უმაღლეს სასწავლებელს მსოფლიოს მაშტაბით. მისი მთავარი ფუნქციაა აკადემიურ სფეროში თანამშრომლობისა და განვითარების ხელშეწყობა, გამოცდილების გაზიარება.
ამასთან დაკავშირებით საბაუნის რექტორი და ადმინისტრაციის წევრები იმყოფებოდნენ პოლონეთში, ქალაქ ლუბლინში, სადაც ისაუბრეს საბაუნის როლზე, მის სამომავლო გეგმებზე და პერსპექტივებზე.

ვიზიტის დეტალები: 

სრულად

რჩეული სიახლეები

ხუთშაბათი, 02 მაისი 2019
პარასკევი, 16 ნოემბერი 2018
პარასკევი, 12 იანვარი 2018
ხუთშაბათი, 21 დეკემბერი 2017
სამშაბათი, 17 ოქტომბერი 2017
სამშაბათი, 17 ოქტომბერი 2017