STAR პროექტის შეხვედრა მასარიკის უნივერსიტეტში

2019 წლის 25 თებერვლიდან 1 მარტის ჩათვლით საბაუნის საერთაშორისო ურთიერთობების განყოფილების უფროსი, შორენა პარუნაშვილი და ხარისხის განვითარების სამსახურის უფროსი, ნათია შეყილაძე სამუშაო ვიზიტით იმყოფებოდნენ მასარიკის უნივერსიტეტში (ბრნო, ჩეხეთი), რომელმაც უმასპინძლა საერთაშორისო პროექტის „STAR” რიგით მე-6 შეხვედრას. შეხვედრას ესწრებოდა პროექტში ჩართული ყველა უნივერსიტეტის წარმომადგენელი.

შეხვედრის მიზანი იყო პროექტის ფარგლებში დაგეგმილი და განხორციელებული ღონისძიებების ერთმანეთისათვის გაცნობა, გამოცდილებისა და საინტერესო პრაქტიკის გაზიარება და სამომავლო ღონისძიებების დაგეგმვა.

ნათია შეყილაძე, ხარისხის განვითარების სამსახურის უფროსი ასე აფასებს ამ შეხვედრას: “პროექტის შეხვედრა ბრნოში განსხვავებული იყო წინა შეხვედრებისგან, რადგან ამ ეტაპზე პარტნიორმა ქვეყნებმა პროექტის ფარგლებში მიღწეული შედეგები გავუზიარეთ

ერთმანეთს. ქართულმა და ჩინურმა უნივერსიტეტებმა წარმოადგინეს საკუთარი მოდელი, პროექტის ფარგლებში მიღებული გამოცდილების საფუძველზე, როგორ ჩამოაყალიბეს პროფესიული განვითარების ცენტრი უნივერსიტეტში, მისი სტრუქტურა და საქმიანობის ძირითადი მიმართულები. პროფესიული განვითარების ცენტრი მიზნად ისახავს პროექტის ძირითადი შედეგის მიღწევაში ხელშეწყობას, რაც სწავლების თანამედროვე მეთოდების დანერგვას გულისხმობს. მოცულობითი იყო ლექტორების გადამზადების კუთხით ორივე პარტნიორი ქვეყნის მიერ განხორციელებული აქტივობები. ჩატარებული ტრენინგები ზრდის ლექტორების მიერ სასწავლო პროცესში სწავლების თანამედროვე მეთოდების გამოყენების შესაძლებლობას. ივნისის თვეში კი სტუდენტზე ორიენტირებული სწავლების მეთოდების გამოყნებით მიღებულ შედეგებს გავუზიარებთ ერთმანეთს” .

შორენა პარუნაშვილი, საერთაშორისო ურთიერთობების განყოფილების უფროსი: „მასარიკის უნივერსიტეტში გამართული შეხვედრა საინტერესო და მნიშვნელოვანი იყო, რამეთუ ვისაუბრეთ პროექტით გათვალისწინებულ და განხორციელებულ ღონისძიებებზე. პროექტის მიზანი, მისი სახელწოდებიდან გამომდინარე არის თანამედროვე სწავლების მეთოდების (სტუდენტზე ორიენტირებული მეთოდების) ცნობადობის ამაღლება საზოგადოებაში და მისი დანერგვა სასწავლო პროცესში. ევროპის უნივერსიტეტებში დიდი ხანია რაც ეს მეთოდები დანერგილია და წარმატებით მიმდინარეობს სასწავლო პროცესი სტუდენტზე ორიენტირებული სასწავლო პროცესის გამოყენებით, მაშინ როდესაც საქართველოსა და ჩინეთში განსხვავებული რეალობა გვაქვს. ორივე ეს ქვეყანა ამ მეთოდების გაცნობისა და იმპლემენტაციის საწყის ეტაპზეა. საინტერესო იყო ჩინური მხარის მიერ წარმოდგენილი პრეზენტაციები, მათი ხედვები ამ მეთოდების დანერგვისა და მდგრადობის შესახებ. ასევე, ვისაუბრეთ ონლაინ პლატფორმის შესახებ, რომელზეც განთავსდება როგორც სახელმძღვანელოს ელექტრონული ვერსია, ქართულ და ინგლისურ ენებზე, ასევე ინფორმაციები ცალკეული მეთოდების შესახებ, ონლაინ წყაროების მითითებით. პლატფორმაზე ასევე შესაძლებელი იქნება ფორუმის ტიპის კითხვა/პასუხები, სადაც დაინტერესებული პირები მიიღებენ პასუხებს მათთვის საინტერესო კითხვებზე კვალიფიციური პირებისაგან (ევროპელი პარტნიორებისაგან და არა მარტო). ონლაინ პლატფორმა ხელმისაწვდომი იქნება მიმდინარე სემესტრის დასასრულს.“

შეხვედრის დღის წესრიგით გათვალისწინებული იყო კულტურული ღონისძიებები: ქალაქის ტური, მიწისქვეშა ლაბირინთი და მენდელის (გენეტიკის ფუძემდებელის) მუზეუმის მონახულება.

Erasmus+ აქტივობა 2 ის ფარგლებში დაფინანსებული პროექტი სტუდენტზე ორიენტირებული სწავლება - მოწინავე რესურსები საქართველოსა და ჩინეთისათვის (STAR “Sustainable Learner Centered Teaching – Advance Resource for Georgia and China) 2016 წლის ოქტომბერში დაიწყო და მიმდინარე წლის ოქტომბერში დასრულდება. პროექტის ფარგლებში შემუშავდა სტუდენტზე ორიენტირებული სწავლების მეთოდების სახელმძღვანელო, რომელიც განსაკუთრებულ ყურადღებას ამახვილებს ხუთ მეთოდზე: ამოცანაზე დაფუძნებული სწავლება, პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლება, პროექტზე დაფუძნებული სწავლება, აღმოჩენებზე დაფუძნებული სწავლება და სასწავლო კონტრაქტი. სახელმძღვანელოში გარდა მეთოდების აღწერისა, მოყვანილია საუკეთესო მაგალითები აღნიშნულ მეთოდებზე.

მიმდინარე წლის ივნისში გაიმართება შემაჯამებელი კონფერენცია, სადაც ყველა მხარე წარმოადგენს ანგარიშს პროექტის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებებისა და მეთოდების დანერგვის გამოცდილებას.

სახელმძღვანელო ინგლისურ ენაზე

სრულად
სამუშაო შეხვედრა თეოლოგიის პროგრამების აკადემიური პერსონალთან

2019 წლის 20 თებერვალს საბაუნის პროფესიული განვითარების ცენტრის ორგანიზებით ჩატარდა სამუშაო შეხვედრა თეოლოგიის საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამების აკადემიურ პერსონალთან. შეხვედრაზე აკადემიურმა პერსონალმა ხარისხის მართვის სამსახურის უფროსთან, ნათია შეყილაძესთან ერთად განიხილეს აკრედიტაციის სტანდარტების ძირითადი სიახლეები. ასევე, ჩატარდა ჯგუფური მუშაობა პროგრამისა და სილაბუსების შედგენის მეთოდიკაზე. შეხვედრის დროს გაიმართა დისკუსია პრობლემურ საკითხებზე.
პროფესიული განვითარების ცენტრი ერასმუს+ აქტივობა 2 ის პროექტის „სტუდენტზე ორიენტირებული სწავლება - მოწინავე რესურსები საქართველოსა და ჩინეთისათვის“ ფარგლებში დაფუძნდა. ცენტრის მიზანია აკადემიური პერსონალის პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა. საბაუნი აკადემიურ პერსონალს პერიოდულად შესთავაზებს მსგავს ტრენინგებს.

სრულად
სტუდენტზე ორიენტირებული სწავლება - ტრენინგი აკადემიური პერსონალისათვის

2019 წლის 16 თებერვალს საბაუნის აკადემიური პერსონალისათვის ჩატარდა ტრენინგი „სტუდენტზე ორიენტირებული სწავლება“, რომელიც Erasmus+ აქტივობა 2 ით დაფინანსებული პროექტის “სტუდენტზე ორიენტირებული სწავლება - მოწინავე რესურსები საქართველოსა და ჩინეთისათვის“ ფარგლებში ჩატარდა.
ტრენინგის ორგანიზატორია ამავე პროექტის ფარგლებში დაფუძნებული პროფესიული განვითარების ცენტრი, რომლის მიზანია აკადემიური და ადმინისტრაციული პერსონალის პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა.
ღონისძიება ორ ნაწილად ჩატარდა: პირველი ნაწილი დაეთმო უშუალოდ ტრენინგს, რომელსაც უძღვებოდნენ პროექტში ჩართული საბაუნის აკადემიური პერსონალი: ქალბატონი ეკატერინე ნაცვლიშვილი და ქალბატონი გვანცა აბდალაძე, რომელთაც ისაუბრეს სწავლების თანამედროვე მეთოდებზე, ინოვაციურ მიდგომებზე და მათ საჭიროებებზე, ხოლო ღონისძიების მეორე ნაწილი უშუალოდ სამუშაო შეხვედრებს დაეთმო, რომელთაც უძღვებოდნენ გასული წლის ოქტომბერში პროექტით დაგეგმილ ტრენერთა ტრენინგში მონაწილე აკადემიური პერსონალი. ვორქშოპების დროს მონაწილეემბა განიხილეს საკუთარი სწავლების მეთოდები, გაიზიარეს სხვათა გამოცდილება და საუკეთესო პრაქტიკა.
ტრენინგი დაფუძნებული იყო პროექტის ფარგლებში შემუშავებულ სახელმძღვანელოს „სტუდენტზე ორიენტირებული სწავლების მეთოდები“, რომელიც ხელმისაწვდომია ინგლისურ და ქართულ ენებზე. სახელმძღვანელოს სანახავად დააკლიკეთ აქ.
დღის ბოლოს მონაწილეებს გადაეცათ სერტიფიკატები.

სრულად
ტრეინინგი თემაზე “თანამედროვე მეთოდები ენის სწავლებაში“

2019 წლის 15 თებერვალს უნივერსიტეტში პროფესიული განვითარებისა და უცხო ენების ცენტრის ხელმძღვანელობით უცხო ენების ლექტორებისათვის ჩატარდა ტრეინინგი თემაზე “თანამედროვე მეთოდები ენის სწავლებაში“.

ტრეინინგს უძღვებოდა ავსტრალიელი ლექტორი, პროფესორი ჯეიმს ქემფბელ ფერნი.

ტრენინგი ორი ნაწილისაგან შედგებოდა.

პირველ ნაწილში ტრენერმა ისაუბრა შემდეგ თემებზე:

  • 1. Second language acquisition theory and examples; Passive vs active vocabulary
  • 2. Thinking in English
  • 3. The letter V, pronunciation skills
  • 4. Developing tone

ხოლო მეორე ნაწილი დაეთმო შემდეგი თემების განხილვას:

  • 1.Teacher talk time
  • 2. Using different media; Icebreakers, skits, role plays
  • 3. Classroom management
  • 4. Interjections and filler words
  • 5. Academic reading skills 

დღის ბოლოს მონაწილეებს გადაეცათ სერტიფიკატები.

სრულად
სამუშაო შეხვედრები კვიპროსში

2019 წლის 8-12 თებერვალს სულხან-საბა ორბელიანის უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის სამუშაო შეხვედრები ჩატარდა კვიპროსში, ლარნაკაში. 

სამუშაო შეხვედრის ფარგლებში განიხილეს უნივერსიტეტის მიმდინარე საკითხები, დასახეს სამოქმედო სტრატეგია და ისაუბრეს სამომავლო გეგმებზე. შეხვედრის ფორმატში ჩამოყალიბდა რამდენიმე მნიშვნელოვანი სამუშაო გუნდი, რომელიც შემდგომშიც აქტიურად განაგრძნობს ფუნქციონირებას და უნივერსიტეტის პრობლემატურ საკითხებზე მუშაობას. 

სრულად

აკრედიტაციის საბჭოს 2019 წლის 7 თებერვლის გადაწყვეტილებით სულხან-საბა ორბელიანის უნივერსიტეტის სამართლის სამაგისტრო პროგრამამ 7 წლიანი უპირობო აკრედიტაცია მიიღო !!!

სრულად
ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი ადვოკატთა საკვალიფიკაციო გამოცდების მოსამზადებელ ცენტრთან

14 იანვარს სულხან-საბა ორბელიანის უნივერსიტეტმა ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი გააფორმა ადვოკატთა საკვალიფიკაციო გამოცდების მოსამზადებელ ცენტრთან.

თანამშრომლობის ფარგლებში საბაუნის სტუდენტები შეღავათიანი პირობებებით ისარგებლებენ მოსამზადებელ კურსებზე.

ყველა საჭირო ინფორმაცია კურსების შესახებ განთავსდება საბაუნის საიტზე, სადაც სტუდენტებს საშუალება ექნებათ გაეცნონ მიმდინარე საკითხებს და დაგეგმონ რომელია მათთვის ხელსაყრელი დრო და კურსი.

ინფორმაცია კურსების შესახებ შეგიძლიათ იხილოთ: ლინკი 

სრულად
ბიზნესისა და ტურიზმის ფაკულტეტის 2018 წლის შემაჯამებელი ღონისძიება

27 დეკემბერს საბაუნის ბიზნესისა და ტურიზმის ფაკულტეტის 2018 წლის შემაჯამებელი ღონისძიება გაიმართა.

ფაკულტეტის დეკანმა, პროფესორმა თამთა მიქაბერიძემ შეაჯამა გასული სემესტრის აქტივობები, ისაუბრა სამომავლო გეგმებზე და სტუდენტებს მეტი ჩართულობისაკენ მოუწოდა.
სტუდენტებს სიტყვით მიმართა საბაუნის რექტორმა და პრორექტორმა, ასევე სამოტივაციო მიმართვით წარსდგნენ ფაკულტეტის აფილირებული პროფესორები.

ღონისძიებაზე მოწვეულები იყვნენ საბაუნის კურსდამთავრებულები, გაიმართა ფაკულტეტის ორი პროექტის მარათონისა "Business Solution" და ფაკულტეტის სტუდენტური კონფერენციის დაჯილდოების ცერემონია.

 

სრულად
სისხლის სამართლის იმიტირებული პროცესი აბიტურიენტებისთვის

დასრულდა საბაუნის კიდევ ერთი საინტერესო პროექტი - სისხლის სამართლის იმიტირებული პროცესი აბიტურიენტებისთვის.

პროექტი ერთი თვის მანძილზე მიმდინარეობდა, რის ფარგლებშიც სკოლის მოსწავლეებს ჩაუტარდათ ტრენინგები და მონაწილეობა მიიღეს სისხლის სამართლის იმიტირებული პროცესის ჩემპიონატი.

ფინალურ ეტაპი გაიმართა თბილისის საქალაქო სასამართლოში.

გამოვლინდა გამარჯვებული გუნდი,
საუკეთესო ადვოკატი
და პროკურორი,
რომლებიც დაჯილდოვდებიან სპეციალური პრიზებით.

ყველა მონაწილეს გადაეცა მონაწილეობის დამადასტურებელი სერტიფიკატები.

აღნიშნული სტილის პროექტები მომავალშიც აუცილებლად განხორციელდება.

პროექტის ავტორები და ორგანიზატორები იყვნენ საბაუნის სამართლის ფაკულტეტის სტუდენტები გაგი ჩოხელი (ბაკალავრი IV კურსი) და გიორგი ბჟალავა (მაგისტრატურა II კურსი).

სრულად

საბაუნის ბიზნესისა და ტურიზმის ფაკულტეტის ორგანიზებით 22 დეკემბერს ჩატარდა რიგით მეორე სტუდენტური კონფერენცია
თემაზე: ტურიზმისა და ბიზნესის განვითარების ტენდენციები საქართველოში

კონფერენციაში მონაწილეობდნენ საბაუნის ბიზნესისა და ტურიზმის ფაკულტეტის ბაკალავრიატისა და მაგისტრატურის საფეხურის სტუდენტები.

კონფერენციის დასრულებისას გამოვლინდნენ გამარჯვებულები, რომლებიც დაჯილდოვდნენ სპეციალური პრიზებით.

სრულად

რჩეული სიახლეები

ხუთშაბათი, 28 ნოემბერი 2019
ხუთშაბათი, 02 მაისი 2019
პარასკევი, 16 ნოემბერი 2018
პარასკევი, 12 იანვარი 2018