2017-2018 სასწავლო წლის საშემოდგომო სემესტრის სტიპენდიანტები:

სულხან-საბას სტიპენდია: 150 ლარი

  • არაქელიანი კლარა - ტურიზმი ბაკალავრიატი - 99.6 ქულა
    გაბუნია ალექსანდრე - თეოლოგია მაგისტრატურა - 99.4 ქულა
  • მაისურაძე ხატია - სამართალი ბაკალავრიატი - 89.2 ქულა

რეიტინგული/შიდა საუნივერსიტეტო სტიპენდია: 75/50 ლარი

ბრეგვაძე ქეთინო - ტურიზმი ბაკალავრიატი - 97.4 ქულა
ყოროშვილი ნელი - ტურიზმი ბაკალავრიატი - 96.4 ქულა
ქოზაშვილი ელისო - ტურიზმი ბაკალავრიატი - 96 ქულა
თეგეთაშვილი დარეჯან - თეოლოგია მაგისტრატურა - 95.2 ქულა
ტუხაშვილი მარიამი - ტურიზმი ბაკალავრიატი - 94.8 ქულა
ბექაური მარიამ - ბიზნესის ადმინისტრირება ბაკალავრიატი - 94 ქულა
ქართველიშვილი ნინო - ტურიზმი ბაკალავრიატი - 93.8 ქულა
გუგეშაშვილი ნინო - ტურიზმი ბაკალავრიატი - 92.6 ქულა
დარსალია მარიამ - ტურიზმი ბაკალავრიატი - 92.4 ქულა
ჩუბინიძე სალომე - ტურიზმი ბაკალავრიატი - 92.4 ქულა
კიწბაბაშვილი ია - ბიზნესის ადმინისტრირება ბაკალავრიატი - 92 ქულა
ონიაშვილი ანი - ტურიზმი ბაკალავრიატი - 92 ქულა
ვეზდენი ეკატერინე - ტურიზმი ბაკალავრიატი - 90.8 ქულა
მიქელაძე მაია - თეოლოგია მაგისტრატურა - 90.6 ქულა

ბაზის ბანკის სტიპენდია: 100 ლარი

თაქთაქიშვილი ნაზი - საერთაშორისო ურთიერთობები ბაკალავრიატი - 98.8 ქულა
მაწიაშვილი გვანცა - ტურიზმი ბაკალავრიატი - 98.4 ქულა
ჯიქიძე თინათინ - ტურიზმი ბაკალავრიატი - 98.4 ქულა
ნიკოლაშვილი მაკა - ტურიზმი ბაკალავრიატი - 98.2 ქულა
თოდიძე თამარ - ბიზნესის ადმინისტრირება ბაკალავრიატი - 97.6 ქულა

როინ მიგრიაულის საადვოკატო ბიუროს სახელობითი სტიპენდია: 50 ლარი

მანანა ჯავარი - სამართლის საბაკალავრო პროგრამა - 87
ხატია ხაფავა - სამართლის საბაკალავრო პროგრამა - 88.4

ინგა ბლესსის ფსიქოლოგიური ცენტრის სახელობითი სტიპენდია: 50 ლარი

ნესტან ვაშაყმაძე - საერთაშორისო ურთიერთობების საერთაშორისო პროგრამა - 77.2