2017-2018 სასწავლო წლის საგაზაფხულო სემესტრის სტიპენდიანტები:

სამართლის ფაკულტეტის სტიპენდიანტები 

(სტიპენდიის წესის მიხედვით რეიტინგში პირველი ორი იღებს ბაზის ბანკის 100 ლარიან სტიპენდიას, დანარჩენი - 75 ლარიანს)

N სახელი. გვარი სპეციალობა საფეხური
1 მოქია მაკა სამართალი მაგისტრატურა
2 გელაშვილი ხატია სამართალი ბაკალავრიატი
3 გოგინავა ნელი სამართალი ბაკალავრიატი
4 ადაძე ნესტან სამართალი ბაკალავრიატი
5 ჯოხიძე ელენე სამართალი ბაკალავრიატი
6 ირიაული ჯუნა სამართალი მაგისტრატურა
7 დავაძე სოფო სამართალი ბაკალავრიატი
8 ქოპილაშვილი ნიკო სამართალი ბაკალავრიატი
9 ფოთოლაშვილი სალომე სამართალი ბაკალავრიატი
10 ლეჟავა თათია სამართალი ბაკალავრიატი
11 კალანდაძე მარიამ სამართალი ბაკალავრიატი
12 დარცმელია ზურაბ სამართალი ბაკალავრიატი
13 არგანაშვილი ანა სამართალი ბაკალავრიატი
14 მხეიძე მარიამ სამართალი ბაკალავრიატი
15 ხვედელიძე მარი სამართალი ბაკალავრიატი

ამასთან სამართლის ფაკულტეტზე წარჩინებულმა ორი სტუდენტი მიიღებს საადვოკატო ბიურო ,,მიგრიაული და პარტნიორების" მიერ დაწესებული სტიპენდიას - თვეში 50 ლარის ოდენობით.
 
სტიპენდიანტები:
1. გიორხელიძე ეკატერინე
2. მაკარაძე თამთა

 

ბიზნესისა და ტურიზმის ფაკულტეტის სტიპენდიანტები

(სტიპენდიის წესის მიხედვით რეიტინგში პირველი ორი იღებს ბაზის ბანკის 100 ლარიან სტიპენდიას, დანარჩენი - 75 ლარიანს)

N სახელი. გვარი სპეციალობა საფეხური
1 ბექაური მარიამ ბიზნესის ადმინისტრირება ბაკალავრიატი
2 თოდიძე თამარ ბიზნესის ადმინისტრირება ბაკალავრიატი
3 ბერია ეკა ბიზნესის ადმინისტრირება ბაკალავრიატი
4 გუგეშაშვილი ნინო ტურიზმი ბაკალავრიატი
5 ალავიძე ლუკა ტურიზმი ბაკალავრიატი
6 გავაშელი ანა ბიზნესის ადმინისტრირება ბაკალავრიატი
7 ჭკადუა ლარისა ბიზნესის ადმინისტრირება ბაკალავრიატი
8 ჩიტიანი საბა ბიზნესის ადმინისტრირება ბაკალავრიატი
9 ნატრაძე მარიამ ბიზნესის ადმინისტრირება ბაკალავრიატი
10 ჯოჯუა მარიამ ტურიზმი ბაკალავრიატი

 

ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის სტიპენდიანტები

(სტიპენდიის წესის მიხედვით რეიტინგში პირველი იღებს ბაზის ბანკის 100 ლარიან სტიპენდიას, დანარჩენი - 75 ლარიანს)

თეოლოგიის სამაგისტრო და საბაკალავრო პროგრამა

გვარი და სახელი
გაბუნია ალექსანდრე
თეგეთაშვილი დარეჯან
მიქელაძე მაია
დოღონაძე მარი

საერთაშორისო ურთიერთობების საბაკალავრო პროგრამა

თაქთაქიშვილი ნაზი