„სტუდენტზე ორიენტირებული სწავლება, დამატებითი რესურსები საქართველოსა და ჩინეთისათვის“

2016-2017 სასწავლო წლიდან საბაუნი ჩართულია ევროკომისიის მიერ დაფინანსებულ ერასმუს+ საგრანტო პროექტში ინსტიტუციური თანამშრომლობის განვითარების მიმართულებით.

პროექტის მიზანია ევროპელი პარტნიორების დახმარებით შემუშავდეს სწავლების მეთოდი, რომელიც სტუდენტზე იქნება ორიენტირებული და თავსებადი იქნება ქართული და ჩინური განათლების სისტემებისათვის. ასეთი მიდგომა ინოვაციურია საქართველოსათვის.

პროექტის ხანგრძლივობაა 3 წელი.

Web.: http://star.ped.muni.cz

https://munispace.muni.cz/library/catalog/book/1014 

 

ახალი ამბები:

STAR პროექტის საორიენტაციო შეხვედრა მასარიკის უნივერსიტეტში

„სტუდენტზე ორიენტირებული სწავლება - დამატებითი რესურსები საქართველოსა და ჩინეთისათვის“

პროფესიული განვითარების ცენტრი

STAR პროექტის მესამე შეხვედრა პორტუგალიაში