გია ლილუაშვილი

განათლება:

1986-1989 – საქ. მეცნიერებათა აკადემიის სახელმწიფოსა და სამართლის ინსტიტუტის ასპირანტურა
1977–1983 – ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, იურიდიული ფაკულტეტი

აკადემიური ხარისხი:

1990 – იურიდიულ მეცნიერებათა კანდიდატი

სამუშაო გამოცდილება:

2013–დან – სულხან–საბა ორბელიანის სასწავლო უნივერსიტეტი, სამართლის და ბიზნესის ფაკულტეტი, მოწვეული პროფესორი
2009–2010 – ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, სამართლის სკოლა, მიწვეული პროფესორი
2008–დღემდე – კავკასიის უნივერსიტეტი, სამართლის სკოლა, მიწვეული პროფესორი
2006–დღემდე – ქართულ–ამერიკული უნივერსიტეტი, სამართლის და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი
2006–დღემდე – ქუთაისის აკ. წერეთლის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, სამართლის მიმართულების სრული პროფესორი
2005–2010 – იუსტიციის უმაღლესი სკოლა, ლექტორი
2004–2010 – თბილისის ეკონომიკურ ურთიერთობათა სახელმწიფო უნივერსიტეტი, სამართლის მიმართულების სრული პროფესორი, სამართლის ფაკ–ის დეკანი, აკადემიური დეპარტამენტის თავმჯდომარე, წარმომადგენლობითი საბჭოს სპიკერი
2003–2005 – გრ. რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი
2002–2005 – „მულინსი და კომპანია“, იურიდიული მრჩეველი
2001–2004 – სახელმწიფო აგრარული უნივერსიტეტის სამართალმცოდნეობისა და საბაჟო საქმის კათედრის გამგე, პროფესორი
2000 – დღემდე – საერთო სამართლისა და დემოკრატიის საერთაშორისო ცენტრი, დირექტორი
1999–2004 – სამოსამართლეო სწავლების ცენტრი, ლექტორი
1997–1998 – იუსტიციის სამინისტროს სასწავლო ცენტრი, ლექტორი
1996 – აშშ, ბოსტონი, ნორთისტერნის უნივერსიტეტი, სამართლის სკოლა, მიწვეული პროფესორი
1995–2007 –თბილისის სოციალურ–ეკონომიკური ინსტიტუტი, სამართლის კათედრის პროფესორი
1994–2007 – ადვოკატი
1994–1995 – საქართველოს პარლამენტის მართლწესრიგისა და კანონიერების დაცვის კომისია, უფროსი ექსპერტი
1990–დღემდე – თ წერეთლის სახელმწიფოსა და სამართლის ინსტიტუტი, კერძო სამართლის განყოფილება, უფროსი მეცნიერ–თანამშრომელი
1983–1986 – თბილისის 26 კომისრის რაიონის იურიდიული კონსულტაცია, ადვოკატი
1976–1977 – დამნაშავეობის სოციოლოგიური ლაბორატორია, ლაბორანტი

შრომები:

  1. ჯგუფური სარჩელები აშშ–ში და საქართველოში მათი დანერგვის პერსპექტივა. სამართლის პრობლემები, რომან შენგელიასადმი მიძღვნილი საიუბილეო კრებული, 2012
  2. ქართული სამოქალაქო საპროცესო კანონმდებლობის განვითარების მოკლე ისტორიული მიმოხილვა (1921–1999), სამართლისა და პოლიტიკური აზროვნების ისტორიის ნარკვევები, წიგნი II, 2012
  3. გ. ლილუაშვილი, სამოქალაქო საქმეებზე აერიკის მტკიცებულობითი სამართალი. თეუსუ–ს სამეცნიერო შრომების კრებული, 2010
  4. მეწარმეთა რეგისტრაციის არსი და მნიშვნელობა. საკორპორაციო დავების სასამართლო უწყებრივი ქვემდებარეობა, თანამედროვე საკორპორაციო სამართლის თეორიული და პრაქტიკული საკითხები (ავტორთა კოლექტივი), გამომცემლობა „მერიდიანი“, 2009
  5. სამოქალაქო საქმეთა განხილვის მოსამზადებელი სტადია აშშ–ის სამოქალაქო საპროცესო სამართლის მიხედვით, თეუსუ–ს სამეცნიერო შრომების კრებული, 2009

გაიარა ტრენინგები 2006 და 2011 წლებში; მონაწილეობდა 12 სამეცნიერო–პრაქტიკულ (ადგილობრივ და საერთაშორისო) კონფერენციბში (მათ შორის, 5–ის ორგანიზატორი)

1996 წელს მიღებული აქვს რეგიონალური მკვლევარების გაცვლითი პროგრამების ფარგლებში სამეცნიერო–კვლევითი აქტივობის დაფინანსება (სტიპენდია) ნორთისტერნის უნივერსიტეტის სამართლის სკოლაში

1999–2001, 2000–2001 და 2001–2002 წლებში მონაწილეობდა საერთაშორისო პროექტებში.
1997–1999; 2002,2003,2005 და 2007–2009 წლებში მიღებული აქვს გრანტები.

წლების განმავლობაში იყო სამეცნიერო საბჭოების და სხვადასხვა არასამთავრობო ორგანიზაციის წევრი.

მიღებული აქვს ღირსების მედალი

უცხო ენა: ინგლისური, რუსული, გერმანული