გიორგი ჩაკვეტაძე

განათლება:

2012 -დღემდე ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, იურიდიული ფაკულტეტი, მაგისტრატურა (სისხლის სამართლის მიმართულებით);
2008 - 2012 - ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, იურიდიული ფაკულტეტი, ბაკალავრიატი.

სამუშაო გამოცდილება:

2011- დღემდე - ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, იურიდიული ფაკულტეტი, სამეცნიერო -კვლევებისა და განვითარების სამსახურის სპეციალისტი;
2013-დღემდე - დავით ბატონიშვილის სამართლის ინსტიტუტი, მეცნიერ-თანამშრომელი;
2010-დღემდე - საქართველოს ახალგაზრდა მეცნიერთა საზოგადოება, მეცნიერ-თანამშრომელი;
2011-2012 - ევროპის იურისტ სტუდენტთა ასოციაცია (ELSA), აუდიტორი;
2009-2011 - ევროპის იურისტ სტუდენტთა ასოციაცია საქართველო (ELSA), აკადემიურ საქმიანობაში ვიცე-პრეზიდენტის აპარატის წევრი.

უცხო ენები:

რუსული, ინგლისური