გიორგი ხეოშვილი

განათლება:

1996-1999 - საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ს. წერეთლის სახელობის ფილოსოფიის ინსტიტუტის ასპირანტურა,სპეციალობა: ფილოსოფიის ისტორია, კვალიფიკაცია ფილოსოფიის მეცნიერებათა კანდიდატი
1991 - 1996 - თბილისის უნივერსიტეტი, ფილოსოფიისა და სოციოლოგიის ფაკულტეტი, სპეციალობა ფილოსოფია, კვალიფიკაცია ფილოსოფოსი, ფილოსოფიურ დისციპლინათა მასწავლებელი

სამუშაო გამოცდილება

2009 - დღემდე - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი ასისტენტ-პროფესორი (2009-2012 წლებში); ასოცირებული პროფესორი 2013 წლიდან
1999 - 2009 - სავლე წერეთლის ფილოსოფიის ინსტიტუტი, მეცნიერი თანამშრომელი.
2003 -2005 - ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ფილოსოფიისა და სოციოლოგიის ფაკულტეტი, მიწვეული პედაგოგი
2004 - 2009 - შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, მიწვეული პედაგოგი

გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები – 19 (მ. შ. 2 მონოგრაფია )

გამოქვეყნებული სამეცნიერო სტატიები
(არასრული ჩამონათვალი)

1. ზ. ფროიდი და ვ. როზანოვი რელიგიის შესახებ / ფილოსოფიური ძიებანი, V, 2001, გვ. 299-304.
2. ფროიდი და როზანოვი რელიგიის შესახებ /გაერთიანებული სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, თსუ გამომცემლობა, თბ., 2001, გვ. 83-88.
3. ვ. როზანოვი, განმარტოებული / აფრა, V, 1998, გვ., 74-83.
4. როზანოვი / სერია “მოაზროვნე”, “სანი”, 2003, (39 გვ.)
5. ლეონტიევი / სერია “მოაზროვნე”, “სანი”, 2003, (23 გვ.)
6. Проблема веротерпимости в русской религиозной философии XIX-XX столетий / Материалы научной конференции “Православная культура – традиция и современность”, Минск, 2003, გვ., 72-74.
7. ანტისემიტიზმის პრობლემა რუსულ რელიგიურ ფილოსოფიაში / მაცნე, ფილოსოფიის სერია, 2, 2004, გვ., 106-119.

წ ი გ ნ ი
1. რუსული რელიგიური ფილოსოფიის პრობლემები /ს. წერეთლის სახელობის ფილოსოფიის ინსტიტუტი, გამომცემლობა ,,უნივერსალი” 2006. (IშBN 99940-61-48-8)
2. ვასილი როზანოვი, თბილისი, “ნეკერი”, 2013. (IშBN 978-9941-436-76-5)

ფილოსოფიური საუბრები

1. საუბარი გურამ თევზაძესთან / ფილოსოფია, ღვთისმეტყველება, კულტურა. საიუბილეო კრებულული მიძღვნილი გურამ თევზაძის 75 წლისთავისადმი, “არხე“, “ნეკერი“, 2007, გვ. 481-490.
2. თამაზს სხვა ხიბლიც ჰქონდა (საუბარი გურამ თევზაძესთან) / ნიცშე საქართველოში. თამაზ ბუაჩიძის ხსოვნისადმი მიძღვნილი კრებული, ,,არხე“, 2007, გვ. 164-171.
3. საუბარი ლერი მჭედლიშვილთან / შემეცნება და ზნეობა (ფილოსოფიური წერილები) ეძღვნება ლერი მჭედლიშვილის 75 წლის იუბილეს, / თბ., ,,ნეკერი“, 2012, გვ. 227-251.

თარგმანები

1. ვ. როზანოვი, განმარტოებული / აფრა, V, 1998, გვ., 74-83.
2. ვ. როზანოვი, უტკბეს იესოსა და ამა სოფლის მწარე ნაყოფთა გამო / ახალი თარგმანები, 2005, # 5, გვ. 195-205.
3. კ. ლეონტიევი, წერილი ი. ფუდელს / მწერლობა_XXI, 2007, #1, გვ. 45-49.
4. ვ. ბოლოტოვი, ლექციები ძველი ეკლესიის ისტორიის შესახებ, ტ. II / საქართველოს საპატრიარქოს გამომცემლობა. თბ., 2009.
5. კ. ლეონტიევი, ისტორიის ესთეტიკური გაგების პრინციპი / “პარალელი”, 2011, # 1, გვ.160-168.

სამეცნიერო კონფერენციები
(
არასრული ჩამონათვალი)

  • გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის, ფილოსოფიისა და სოციალურ მეცნიერებათა კვლევითი ინსიტუტი და ი. პეტრიწის საფილოსოფოსო საზოგადოების მიერ მოწყობილი ერთობლივი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, მიძღვნილი აკ. გურამ თევზაძის წიგნისადმი „ახალი ფილოსოფიის ისტორია. მეორე ნაწილი“ (თბილისი, 2012, 29 ივნისი). მოხსენება თემაზე: „იოან ბატისტ შადი და რუსული ფილოსოფია“.
  • გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის, ფილოსოფიისა და სოციალურ მეცნიერებათა კვლევითი ინსიტუტი. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „აზროვნება გლობალური ცვლილებების ეპოქაში“ (თბილისი, 2011, 25 მარტი). მოხსენება თემაზე: „ვასილი როზანოვი და გრიგოლ რობაქიძე“
  • ს. წერეთლის ფილოსოფიის ინსტიტუტის ქართული და უცხოეთის ფილოსოფიის ისტორიის განყოფილების, შ. რუსთაველის ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ფილოსოფიის დეპარტამენტის და გრ. რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის სოციალურ-პოლიტიკური მეცნიერებების ფაკულტეტის მიერ ორგანიზებული სამეცნიერო კონფერენცია ,,სიცოცხლის ფილოსოფია: პრობლემები და პერსპექტივები” (ბათუმი, 2008 წლის 13 ივნისი). მოხსენება თემაზე: მსოფლმხედველობის ტიპების დილთაისეული ანალიზი.
  • გოეთეს ინსტიტუტის სემინარი ბოხუმის რურის უნივერსიტეტის მედიის მეცნიერებათა ინსტიტუტის და ს. წერეთლის ფილოსოფიის ინსტიტუტის ქართული და უცხოეთის ფილოსოფიის ისტორიის განყოფილებასთან თანამშრომლობით: “Das Denken Benjamins und seine Aktualitat/ Medien- Kultur-Gesellschaft”, (7-9 მაისი 2007 წელი).

უცხო ენები

რუსული, ინგლისური. გერმანული (მწირად)