გიორგი ხუნაშვილი

განათლება:

1998–2003 – ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტი, კვალიფიკაცია იურისტი, სპეციალობა სამართალმცოდნე

2003–2006 – ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის ასპირანტურა ადმინისტრაციული სამართლის სპეციალობით

2006.04–2006.12 – ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის დოქტორანტურა ადმინისტრაციული სამართლის სპეციალობით

2006–2010 – თბილისის ეკონომიკურ ურთიერთობათა სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამართლის ფაკ–ის დოქტორანტურა, საჯარო სამართლის მიმართულებით

აკადემიური ხარისხი:

2010 – სამართლის დოქტორი

სამუშაო გამოცდილება:

2013 – სულხან–საბა ორბელიანის სასწავლო უნივერსიტეტი
2011–დღემდე – გურამ თავართქილაძის სასწავლო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი
2010 –2011 – თბილისის დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტი
2007–2010 – თბილისის ეკონომიკურ ურთიერთობათა სახელმწიფო უნივერსიტეტი
2003–2006 – საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის აკადემიის იურიდიული ფაკ–ის მასწავლებელი

შრომები:

  1. ადმინისტრაციული აქტების ბათილობისა და ძალადაკარგულად გამოცხადების თავისებურებები, მონოგრაფია, თბილისი, 2010, გამომცემლობა „მერანი“
  2. ადმინისტრაციულ–სამართლებრივი აქტების ძალადაკარგულად გამოცხადება, სამეცნიერო ჟურნალი „თეუსუ“, თბილისი 2010, №2 (10
  3. ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ–სამართლებრივი აქტის ცნება, ჟურნალი „ცხოვრება და კანონი“, თბილისი, 2009, №2 (6)
  4. ადმინისტრაციულ–სამართლებრივი აქტის ზოგადი ცნება, ჟურნალი „კომერსანტი“, თბილისი 2009, № 2(7)
  5. ადგილობრივი თვითმმართველობის ზოგადი აქტუალური საკითხი საქართველოში, ჟურნალი „კომერსანტი“, 2009, № 1(16).

2006 წლის 23 მაისს ჩააბარა ადვოკატთა საკვალიფიკაციო გამოცდა საერთო სპეციალიზაციით.

უცხო ენა: რუსული (საშუალოდ), გერმანული (საშუალოდ).