კონსტანტინე ჩოკორაია

განათლება:

2012-დღემდე - ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, იურიდიული ფაკულტეტი, დოქტორანტი;
2009-2011 - ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,იურიდიული ფაკულტეტი, მაგისტრი;

2005-2009 -ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, იურიდიული ფაკულტეტი, ბაკალავრი.

სამუშაო გამოცდილება:

2014 -დღემდე - ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, მოწვეული ლექტორი;

2014 - დღემდე - ღია სასწავლო უნივერსიტეტი, მოწვეული ლექტორი;

02/25/2013 - დღემდე - შპს კავკასიის საერთაშორისო უნივრსიტეტი, მოწვეული ლექტორი;

01/04/2012- 15/05/2012 - ბრიტანული არასამთავრობო ორგანიზაცია “Conciliation Resources” დიდი ბრიტანეთი, ლონდონი. სტაჟიორი;

2012 - დღემდე - ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, იურიდიული ფაკულტეტი, მოწეული ლექტორი;

2011 - დღემდე - ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტი, მოწვეული ლექტორი;

2010-2011 - სსიპ-განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი, პროგრამული განვითარების სამსახურის კონსულტანტი;

2011 - სსიპ-განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი, აკრედიტაციის სამმართველოს კოორდინატორი.

2010-2012 - ა(ა)იპ ახალგაზრდული ორგანიზაცია პირველები, პროექტის „აქტიური საზოგადოება, როგორც სამშვიდობო ინიციატივების გარანტის“ დირექტორი;

2010 - დღემდე - პროფესიონალ ბუღალტერთა ინსტიტუტი, მოწვეული ლექტორი

პუბლიკაციები:

კახი ყურაშვილი, კონტანტინე ჩოკორაია, ანა ბუჩუკური „კონსტიტუციონალიზმის დილემები“, ქ. ბათუმი 2012წ.

უცხო ენები:

ინგლისური, რუსული, გერმანული