ლალი სანებლიძე

განათლება:

1959–1964 – თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

აკადემიური ხარისხი:

1984– დოცენტის სამეცნიერო წოდება
1975 – გეოგრაფიულ მეცნიერებათა კანდიდატი

სამუშაო გამოცდილება:

2012–დღემდე – სულხან–საბა ორბელიანის სასწავლო უნივერსიტეტი
2007–2010 –თბილისის ეკონომიკურ ურთიერთობათა სახელმწიფო უნივერსიტეტი
2006–2011 – ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი
2003–2011 – რობაქიძის სახელობის სკოლა–ლიცეუმი „ალმა–მატერი“
1995–2005 – რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი „ალმა–მატერი“
1989–2006 – სულხან-საბა ორბელიანის სახელობის სახელმწიფო პედაგოგიური უნივერსიტეტი
1967–1989 – ა. პუშკინის სახელობის სახელმწიფო პედაგოგიური უნივერსიტეტი

შრომები:

  1. სასწავლო მეთოდური მეგზური ფიზიკურ გეოგრაფიაში კომპლექსური სასწავლო–საველე პრაქტიკის ჩასატარებლად თბილისი–კოჯორის მარშრუტზე. თბ., 2006
  2. ტექსტური კონტროლი – გეოგრაფიის სწავლების შედეგების შემოწმების ერთ–ერთი საშუალება. თბ., 2006
  3. აჭარის მდინარეების კატასტროფული წყალმოვარდნები და მათი პროგნოზი, თბილისი, 2005

2002–2003 წლებში იყო საქართველოს პრეზიდენტთან არსებული განათლების საბჭოს წევრი; 1990–2008 წლებში – ალ. ჯავახიშვილის გეოგრაფიული საზოგადოების სამეცნიერო საბჭოს წევრი და საზოგადოების ნამდვილი წევრი; გაიარა ტრენინგები.

უცხო ენა:

რუსული, ინგლისური (საშუალოდ).