ლელა ნადიბაიძე

განათლება:

1991–1996 – ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, იურიტის კვალიფიკაცია

აკადემიური ხარისხი:

1998 –იურიდიულ მეცნიერებათა კანდიდატი

სამუშაო გამოცდილება:

2011– დღემდე – სულხან–საბა ორბელიანის სასწავლო უნივერსიტეტი
2010–დღემდე – შპს „ტექნობუმის“ იურიდიული დეპარტამენტის ხელმძღვანელი
2008–2010 – სს „ელიტ ელექტრონიქსის“ იურიდიული დეპარტამენტის ხელმძღვანელი
2006–დღემდე – საქართველოს უნივერსიტეტი
2006–დღემდე – კავკასიის უნივერსიტეტი
2004–დან – საადვოკატო ბიუროს „ნადიბაიძე და პარტნიორები“ დამფუძნებელი, ადვოკატი და ხელმძღვანელი პარტნიორი
1998–2008 – თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
1998–დღემდე – იუსტიციის უმაღლესი სკოლა
1996–2002 – საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო

შრომები:

  1. უმკვიდრო ქონების გადასვლა სახელმწიფოზე, თბ., 2007
  2. უმკვიდრო ქონება. თბ., 2006
  3. ანდერძით მემკვიდრეობის ზოგიერთი საკითხი სამოქალაქო კოდექსის მიხედვით. თბ., 2004
  4. საკუთრების შეძენის სამართლებრივი საფუძვლები (მონოგრაფია). თბ., 2002
  5. ანდერძით მემკვიდრეობა და მისი სახეები. თბ., 2002

გავლილი აქვს სტაჟირება და მიღებული აქვს შესაბამისი სერტიფიკატი; გაკეთებული აქვს სამეცნიერო დასკვნები საქართველოს პარლამენტის კანონპროექტებზე

უცხო ენა:

რუსული, ინგლისური