ლევან მოსახლიშვილი

განათლება:

1996-1998 - საბუნებისმეტყველო ფაკულტეტი, ბუნებათსარგებლობის უმაღლესი პროფესიული სასწავლებელი;
1998 - 2003 - იურიდიული ფაკულტეტი, ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი;
2009 - 2012 - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ჰუმანიტარულ-სოციალური ფაკულტეტი, დოქტორანტურა.

30/06/2012 - მიენიჭა სამართლის დოქტორის კვალიფიკაცია

პედაგოგიური გამოცდილება:

2013დან - თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, მოწვეული ლექტორი;
2012 დან - კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი, ასოცირებული პროფესორი
2012 დან - თბილისის ღია სასწავლო უნივერსიტეტი, ასოცირებული პროფესორი;
2006 დან - კავკასიის უნივერსიტეტი, მოწვეული ლექტორი/სადისერტაციო საბჭოს წევრი.

ექსპერტისა და ტრენერის გამოცდილება:
(არასრული ჩამონათვალი)

07/2013-11/2013 - არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის მარეგულირებელი სამართლებრივი მექანიზმების შემუშავებული კომისია", კულტურისა და მენეჯმენტის ლაბორატორია. ექსპერტი
08/2013 - 11/2013 - საქართველოს კულტურის პოლიტიკისა და სტრატეგიის შემუშავებული სახელმწიფო კომისია. საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო, კომისიის წევრი/ექსპერტი.
2013 დან - ტრენინგი ადგილობრივი თვითმმართველობის მოხელეთათვის. ვანო ხუხუნაიშვილის სახელობის ეფექტიანი მმართველობის სისტემას და ტერიტორიული მოწყობის რეფორმის ცენტრი. ტრენერი;
2006 დან - სემინარების ციკლი "შრომის სამართლებრივი ურთიერთობების შესახებ", ადამიანური რესურსების პროფესიონალთა გილდია, ტრენერი;
05/2010-06/2010 - ევროსაბჭოს საპილოტე პროექტი "კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და რეაბილიტაცია ქალაქის ისტორიულ ნაწილებში", იურისტ-ექსპერტი;
10/2009 -08/2010 - პროექტი "განათლების სისტემის სამართლებრივი მონიტორინგი", იურისტ-ექსპერტი;
09/2009 - 11/2009 - "ადგილობრივი თვითმმართველობის მხარდაჭერის პროექტი". გაეროს განვითარების პროგრამა, სამართლებრივი ანალიზის ექსპერტი;
2006 - 2008 - სსიპ "საქართველოს მაღალმთიანი რეგიონების სოფლის მეურნეობის განვითარების პროგრამა" იურისტ-ექსპერტი;
10/2007 - 12/2010 - "სამოქალაქო მონიტორინგი სოფლის მეურნეობის განვითარებისათვის", სამოქალაქო განათლების ახალგაზრდული ცენტრი, პროექტის დირექტორი
2005 - 2006 - პროექტი "სამოქალაქო მონიტორინგის ეფექტურობის გაზრდა", საზოგადოებრივი განვითარების ინსტიტუტი, სამოქალაქო განათლების ახალგაზრდული ცენტრი, იურისტ-ექსპერტი.

სამუშაო გამოცდილება:

2013დან - საქართველოს ენერგეტიკის განვითარების ფონდი, დირექტორი იურიდიულ საკითხებში;
09/2009 - 06/2013 - საქართველოს ინდუსტრიული ჯგუფი, იურიდიულ დეპარტამენტის უფროსი;
10/2007 - 06/2009 - საქართველოს სასამართლოს სისტემის ადმინისტრირებისა და მენეჯმენტის რეფორმის პროექტი, დიფიკიე კონსალტინგი (ტეტრატეკის ჯგუფი) აშშ. სასამართლო ადმინისტრირების კოორდინატორი;
06/2006 - 09/2009 - კს-კორძაძის საადვოკატო ბიურო, ცენტრალური ფილიალის მენეჯმენტი/იურისტი;
04/2005 - 05/2006 - სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტი, დირექტორის მოადგილე/საჯარო ადმინისტრირების პროგრამის დირექტორი;
11/2003 - 03/2005 -
ბანკი "კონსტანტა", იურიდიული სამსახურის უფროსი;
2001 - 2003 - იურიდიული დახმარების ცენტრი, საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, მენეჯერი

აკადემიური საქმიანობა:
(არასრული ჩამონათვალი)
26/09 -6/10/2011 -ქართულ-გერმანული საზაფხულო სკოლა "ევროპის სისიხლის სამართალი", მონაწილე, ბათუმი საქართველო
10/31 - 01/11/2008 - პირდაპირ ინვერსტიცებთან დაკავშირებული საერთაშორისო იმიტირებული სასამართლო. მე-12 ადგილი, საქრთველოს გუნდის ხელმძღვანელი, ბოსტონი, აშშ
12/2007- კავკასიის სამართლის სკოლის 2006/2007 წლის საუკეთესო პროფესორი, კავკასიის უნივერსიტეტი, სერთიფიკატი;
1-8/07/2007 - საზაფხულო სკოლა "შემეცნება-დიდი ძალაა", ქართული დელეგაციის ხელმძღვანელი, ერევეანი, სომხეთი
26-30/06/2006 - II საერთაშორისო საჯარო ადმინისტრირების ზაფხულის ინსტიტუტი, მონაწილეობის სერთიფიკატი, ლიეპაი, ლატვია.

გამოცემები:

2007 - სახელმძღვანელო "სამოქალაქო მონიტორინგი". საზოგადოებრივ განვითარების ინსტიტუტი, სამოქალაქო განათლების ახალგაზრდული ცენტრი, თანაავტორი;
2006 - მცირე მეწარმის გზამკვლევი. სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტის ეკონომიკური განვითარების პროგრამა. თანაავტორი;
2003 - სახელმძღვანელო "როგორ გამოვითხოვოთ საჯარო ინფორმაცია", თანაავტორი, გამოცემულია საიას მიერ;
2002 - ფინანსრუი მონიტორინგის მოდელური სქემა, თანაავტორი. გამოცემულია "საერთაშორისო გამჭვირვალობა-საქართველოს"-მიერ;
2002 - "პრაქტიკული სამართლის" სახელმძღვანელოს თანავტორი. გამოცემული სამოქალაქო განათლების ახალგაზრდული ცენტრის მიერ;
2001 - სამართლის კურსი სამხედრო მოსამსახურეთათბის. თანაავტორი. გამოცემული ასოციაცია "სამართალი და თავისუფლების" მიერ;
2001 - სახელმძღვანელო "ჩემი უფლებების"თანაავტორი, გამოცემული ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის მიერ.

წევრობა:

  • ამერიკის შეერთებული შტატების სასამართლო ადმინისტრატორების ნაციონალური ასოციაცია. წევრი (2007 - 2009). საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია. წევრი, გამგეობის წევრი (2000-2008)
  • სამოქალაქო განათლების ახალგაზრდული ცენტრი, გამგეობის წევრი(2001-დღემდე);
  • საქართველოს არბიტრთა ასოციაცია, სერტიფიცირების კომისიის თავმჯდომარე;
  • ადამიანის რესურსების ეროვნული ასოციაცია, გამგეობის წევრი (2012 დღემდე)
  • ენერგეტიკისა და გარემოს ეროვნული ასოციაცია, წევრი(2013დღემდე)
  • ევროპის სტუდენტ იურისტთა ასოციაცია ELSA-საქართველო; წევრი (2000-2003)
უცხო ენები:

ინგლისური, რუსული