ლია შენგელია

განათლება:

2006–2007 – თეუსუ, მართვის ფსიქოლოგი, დოქტორანტურა
1993–1998 – ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

სამუშაო გამოცდილება:

2012–დღემდე – სულხან–საბა ორბელიანის სასწავლო უნივერსიტეტი
2011–2012 – სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
2011–2012 – პროფესიული კოლეჯი „დასტაქარი“
2004–2011 – თეუსუ
1999–2004 – თბილისის 82–ე საჯარო სკოლა

შრომები:

  1. კულტურათაშორისი კომუნიკაციები, თბილისი, 2012
  2. კულტურათაშორისი კომუნიკაციები, თბილისი, 2011

გაიარა ტრენინგები.

უცხო ენა:

რუსული, ინგლისური