ლიკა გურგენიძე

სამუშაო გამოცდილება:

თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის დიპლომისშედმგომი სამედიცინო განათლებისა და უწყვეტი პროფესიული განვითარების ინსტიტუტი

პედაგოგიური გამოცდილება:

2005 - დღემდე: პ.შოთაძის სახელობის სამედიცინო აკადემია, ბიოეთიკის კურსის პედაგოგი

2005 - დღემდე: ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, მოწვეული პედაგოგი, პროგრამა ექიმისა და პაციენტის ურთიერთობის ეთიკური და სამართლებრივი ასპექტები.

1998 – 2005: სახელმწიფო სამედიცინო აკადემიის ბიოსამედიცინო ეტიკისა და მედიცინის ისტორიის კათედრა-ასისტენტი.

პუბლიკაციები:

  • ბიოეთიკა: პრინციპები და ამოცანები, ჟურნალი საქართველოს მოამბე N4-5-6 1998;
  • საექიმო ეთიკისა და დეონტოლოგიის საკითხები ქართულ სამედიცინო პერიოდიკაში, თეორიული და კლინიკური მედიცინის ნარკვევები, თბილისი 2002 სსსა შრომათა კრებული
  • ბიოეთიკის და ადამიანის უფლებების საყოველთაო დეკლარაცია. თსსუ, სამედიცინო გაზეთი N1-2 2007