მანანა ანდრიაძე

განათლება:

1969–1975 – თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქართული ენა და ლიტერატურა, კვალიფიკაცია: ფილოლოგი, ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწვლებელი

სამუშაო გამოცდილება:

2002–დღემდე სულხან–საბა ორბელიანის სასწავლო უნივერსიტეტის ლექტორი
2010 – 2011 სულხან–საბა ორბელიანის სასწავლო უნივერსიტეტის სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურის უფროსი
1997–2010 დემირელის სახ. კერძო კოლეჯი, ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი–მეთოდისტი
2003–2010 კანონიერების კულტურის (სამოქალაქო აღზრდა) ტრენერი და მასწავლებელი
1985–2003 მასწავლებელთა დახელოვნებისა და განათლების სისტემის მეთოდური უზრუნველყოფის ინსტიტუტი. ქართული ენისა და ლიტერატურის ლაბორატორიის გამგე
1994–2005 – გაზეთ „საბას“ მთავარი რედაქტორი
1997–2000 – თბილისის №141 საშ. სკოლის რიტორიკის მასწავლებელი
1980–1985 საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო, ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელთა მეთოდისტი
1978–1997 – თბილისის №115 და № 57 სკოლები, ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი

შრომები:

  1. V კლასის ქართული ლიტერატურის სახელმძღვანელო, თბ. 2002
  2. V კლასის ქართული ლიტერატურის სახელმძღვანელო
  3. სამოქალაქო აღზრდა X კლასის სახელმძღვანელო
  4. გიორგი მერჩულეს „გრიგოლ ხანძთელის ცხოვრება“ – თანამედროვე ქართულ ენაზე

1980 წელს დაჯილდოებულია „სახალხო განათლების წარჩინებულის“ სამკერდე ნიშნით;

2003 წელს მიღებული აქვს სერტიფიკატი უცხოურ საგანმანათლებლო პროგრამებში: 1. წერა–კითხვა, კრიტიკული აზროვნება – მასწავლებელთათვის; 2. კანონიერების კულტურა – მასწავლებლისა და ტრენერის კვალიფიკაციით.

უცხო ენა: რუსული