მარიამ ცისკაძე

განათლება:

1977–1982 — თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, კვალიფიკაცია იურისტი
1989 – იურიდიულ მეცნიერებათა კანდიდატი

სამუშაო გამოცდილება:

2012–დღემდე – სულხან–საბა ორბელიანის სასწავლო უნივერსიტეტი
2005–2011 – თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
2009–2010 – იურიდიული დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე
1999–2009 – საქართველოს უზენაესი სასამართლო წევრი
1991–1999 – თბილისის საქალაქო სასამართლო

უცხო ენა: რუსული