მედეა ლორთქიფანიძე

განათლება:

2001–2003 – თბილისის ეკონომიკურ ურთიერთობათა სახელმწიფო უნივერსიტეტი
1974–1979 – პიატიგორსკის უცხო ენების სახელმწიფო პედაგოგიური ინსტიტუტი

სამუშაო გამოცდილება:

2012–დღემდე – სულხან–საბა ორბელიანის სასწავლო უნივერსიტეტი, მოწვეული სპეციალისტი
2011– დღემდე – ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
2009–2011 – თბილისის №19 სკოლის დირექტორი2007–2011 – თბილისის ეკონომიკურ ურთიერთობათა სახელმწიფო უნივერსიტეტი
1998–2007 – თბილისის №116 საჯარო სკოლის დირექტორი
1996–1997 – თბილისის მერიის განათლების მთავარი სამმართველოს პედაგოგიურ ინოვაციათა ცენტრის წამყვანი სპეციალისტი
1984–1998 – თბილისის №157 საჯარო სკოლის დირექტორის მოადგილე სასწავლო–აღმზრდელობით დარგში.

შრომები:

  1. მხატვრული ლიტარატურის როლი უცხო ენების სწავლებაში. თბილისი, 2010
  2. სასაუბრო მეტყველებაში ემოციურ–ექსპრესიული კონოტაციების გამოხატვის სინტაქსური ხერხები ინგლისური ლექსიკის მაგალითზე. თბ., 2008
  3. ინდივიდუალური ინტერვიუ, როგორც ინგლისური ენის სწავლების ეფექტური მეთოდი
  4. სკოლის ახალი მოდელი.

გავლილი აქვს პროფესიული გადამზადების ტრენინგები და სემინარები, როჰგორც საქართველოში ასევე უცხოეთში და მიღებული აქვს შესაბამისი დიპლომები და სერტიფიკატები. მონაწილეობდა ადგილობრივ და საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციებში.

უცხო ენა:

რუსული, ინგლისური