ბექა მინდიაშვილი

განათლება:

1992 -1998 - თბილისის სასულიერო სემინარია; თეოლოგი

1999 -2004 - თბილისის სასულიერო აკადემია; თეოლოგი

სამუშაო გამოცდილება: (არასრული ჩამონათვალი)

2011- დღემდე - სახალხო დამცველის აპარატთან არსებული ტოლერანტობის ცენტრის ხელმძღვანელი;

2013 - დრემდე - თავისუფალი უნივერსიტეტი, მოწვეული ლექტორი;

2006 -2011 - სახალხო დამცველის აპარატთან არსებული ტოლერანტობის ცენტრი, უფროსი ექპერტი;

2005 -2006 - სახალხო დამცველის აპარატი, თანასწორობისა და თავისუფლების დეპარტამენტის ხელმძღვანელი;

2004 -2005 - სახალხო დამცველის აპარატი, უფროსი სპეციალისტი;

2003 -2005- ჟურნალი „ზღვარი“, მთავარი რედაქტორი;

2000 – 2004 - ფონდი „ALPE”- რელიგიური პროგრამის კოორდინატორი;

2003-2004 - ეკონომიკური ურთიერთობების სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ხელოვნების ისტორიის მასწავლებელი;

2001 -2003 - ი. ნიკოლაძის სახელობის ხელოვნების სკოლა, ხელოვნების ისტორიის მასწავლებელი;

2000 – 2001 - წმ. გიორგის სახელობის გიმნაზია, რელიგიის მასწავლებელი;

1999 -2000 - თავისუფლების ინსტიტუტი, თანამშრომელი;

უცხო ენები:

ინგლისური, რუსული