გურამ სულხანიშვილი

განათლება:

2010 -2012 საქართველოს უნივერსიტეტი, სამოქალაქო სამართლის მიმართულება, მაგისტრი;

2006- 2010 - ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტი, სამართლის სკოლა, ბაკალავრი;

2009 – Monash Unievrsity – Corporate governance

სამუშაო გამოცდილება:

სსიპ „თბილისელების ადვოკატი“ - იურისტ-კონსულტანტი;

„მჭედლიშვილი და კომპანია“ - იურისტ კონსულტანტი;

„სამართლის ცენტრი“ იურისტი, აგრეთვე ტრენერი სამოქალაქო სამართალში;

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ასისტენტ-პროფესორი

„საქართველოს უნივერსიტეტი“ იურისტი

უცხო ენები:

ინგლისური, რუსული