ლაშა მარგიშვილი

განათლება:

2012 -დღემდე - ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, იურიდიული ფაკულტეტის დოქტორანტი

2009-2011 - ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, იურიდიული ფაკულტეტი, მაგისტრი

2005-2009 - ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, იურიდიული ფაკულტეტი, ბაკალავრი

სამუშაო გამოცდილება:
(ბოლო 5 წლის განმავლობაში)

01/2015 - დღემდე - სსიპ განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი, ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის განვითარების სამმართველოს უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი;

09/2014- დღემდე - სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, მოწვეული ლექტორი;

05/2014 – 01/2015 - სსიპ განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი, ავატორიზაციისა და აკრედიტაციის სამსახურის სამმართველოს უფროსი;

03/2014-05/2014 - სსიპ განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი, ავტორიზაციისა და აკრედიტაციის სამსახურის;

09/2012 - დღემდე - შპს კაკვასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი, მოწვეული ლექტორი;

03/2012-07/2012 - ა(ა)იპ ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, მოწვეული პედაგოგი;

04/2011-03/2014 - სსიპ განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი, ავტორიზაციისა და აკრედიტაციის სამსახურის ავტორიზაციის სამსახურის კოორდინატორი;

01/2011-04/2011 - სსიპ განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი, ავტორიზაციისა და აკრედიტაციის სამსახურის სპეციალისტი;

11/2010 – 01/2011 - სსიპ შინაგან საქმეთა სამინისტროს პოლიციის აკადემია, სტაჟიორი;

უცხო ენები:

ინგლისური, რუსული, თურქული