ლევან მადათოვი

განათლება:

2012 - დღემდე - ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, სამართლის სკოლა, მაგისტრატურა;
2001 – 2005 - ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ბიზნეს სამართალი, საერთაშორისო ბიზნესის ფაკულტეტი

სამუშაო გამოცდილება:

01/2015-სსიპ განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი, შესაბამისობის შეფასების და მონიტორინგის სამმართველოს უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი.

08/2011-01/2015--სსიპ განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი, ავტორიზაციისა და აკრედიტაციის სამსახურის სპეციალსტი;

05/2011-08/2011 - -სსიპ განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი, ავტორიზაციისა და აკრედიტაციის ექსპერტი;

07/2007-09/2010 - სს თიბისი ბანკი, საკრედიტო ადმინისტრატორი;

06/2006-10/2006 - სსიპ - საგანმანათლებლო დაწესებულებების სააკრედიტაციო სამსახური, აკრედიტაციის ექსპერტი;

11/2004-07/2005 - საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, კონსულტანტის და ადვოკატის თანაშემწე.

უცხო ენები:

ინგლისური, რუსული