მამუკა ანდღულაძე

განათლება:

10/2007- 07/2011 - ზაარლანდის უნივერსიტეტის ევროპის ინსტიტუტი, სამართლის დოქტორი - Magna Cum Laude;

10/2005 - 08/2006 - ზაარლანდის უნივერსიტეტის ევროპის ინსტიტუტი; სამართლის მაგისტრი (LL.M.);

09/1999 - 07/2004 - თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი (თსუ); საერთაშორისო სამართლისა და ურთიერთობის ფაკულტეტი; დიპლომი (გათანაბრებული მაგისტრის ხარისხთან) წარჩინებით, იურისტის კვალიფიკაცია;

01/04/2002 - 07/07/2002-ზაარლანდის უნივერსიტეტის ევროპის ინსტიტუტი; გერმანიაში სდუდენტთა გაცვლითი პროგრამის მონაწილე

სამუშაო გამოცდილება: (არასრული ჩამონათვალი)

01/09/2014 - „საერთაშორისო გამჭირვალობა - საქართველო“, უფროსი ანალიტიკოსი;

01/06/2011 - 16/09/2014 - „საერთაშორისო გამჭირვალობა - საქართველო“, მედია ანალიტიკოსი;

01/10/2012 - მედია სამართლის ინსტიტუტი, დირექტორი;

20/09/2009- 20/12/2009 -ერიხ პომერის სახელობის ინსტიტუტი;შტატგარეშე თანამშრომელი;

01/11/2008 - 31/01/2009 - გერმანელ ადვოკატთა ასოციაცია, ბრიუსელის ოფისი (DAV); პრაქტიკანტი

უცხო ენები:

გერმანული, ინგლისური, რუსული