თორნიკე რევიშვილი

განათლება:

09/2013-11/2014 - ლონდონის ქუინ მერის უნივერსიტეტი, სპეციალიზაცია შედარებითი და საერთაშორისო დავების გადაწყვეტა;

03/2013 - დღემდე - თბილისი სახელმწიფო უნივერსიტეტი, იურიდიული ფაკულტეტი, დოქტორანტურა;

10/2010-12/2012- თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, იურიდიული ფაკულტეტი დოქტორანტურა; სპეციალიზაცია - საჯარო სამართალი, მაგისტრი

10/2006-09/2010 - თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, იურიდიული ფაკუტლეტი, სპეციალიზაცია - სამართალმცოდნეობა

სამუშაო გამოცდილება:

10/2012 – 11/2013 - ევროპის იურისტ სტუდენტთა ასოციაცია საქართველო, მთავარი იურისტი;

02/2013 – 08/2013 - თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, იურიდიული ფაკულტეტი, მოწვეული ლექტორი;

03/2009 – 06/2011 ევროპის იურისტ სტუდენტთა ასოციაცია საქართველო, ვიცე-პრეზიდენტი და თანადამფუძნებელი;

06/2008 – 05/2010 - სტუდენტური თვითმმართველობის იურიდიული ფაკულტეტის თავმჯდომარე და სტუდენტთა წარმომადგენელი ფაკულტეტის აკადემიურ საბჭოში, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

უცხო ენები:

ინგლისური, რუსული