ზურაბ კვეტენაძე

განათლება:

1998 - ისტორიის მეცნიერებათა კანდიდატი

1985-1992 - ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ისტორიის ფაკულტეტი

სამუშაო გამოცდილება:

2005-2009 - ახალგაზრდა მეცნიერთა ასოციაცია „მცირე აკადემია“ მიწვეული სპეციალისტი;

2009- დღმდე - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი;, პოლიტოლოგიისა და საერთაშორისო ურთიერთობების კათედრა, ასოცირებული პროფესორი;

2002 - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, პოლიტოლოგიისა და საერთაშორისო ურთიერთობების კათედრა, დოცენტი;

2001 - ივ.ჯავახიშვიის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, მოწვეული სპეციალისტი

უცხო ენები:

გერმანული, რუსული