ახალი წიგნები

 

1. თსუ-ის ადმინისტრაციულ მეცნიერებათა ინსტიტუტის ფორუმის მასალები. ადმინისტრაციულ მეცნიერებათა პერსპექტივები №2. -თბ., ადმინისტრაციულ მეცნიერებათა ინსტიტუტი, თსუ, 2016 წ.
2. თსუ-ის ადმინისტრაციულ მეცნიერებათა ინსტიტუტის ფორუმის მასალები. ადმინისტრაციულ მეცნიერებათა პერსპექტივები №3. -თბ., ადმინისტრაციულ მეცნიერებათა ინსტიტუტი, თსუ, 2017 წ.
3. შრომის სამართლის უახლესი ცვლილებების სამართლებრივი ასპექტები. გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოება GIZ; სამეცნ. რედ.:სოფიო ჩაჩავა; ენობრივი რედ.: თამარ გაბელია. -თბ.,2014 წ.
4. საკუთრება და სამართლებრივი სტაბილურობა: საკუთრების ცნების ტრანსფორმაცია. სამეცნ. რედ.: თ. ზარანდია, ე. კურზინსკი-სინგერი, ლ. შატბერაშვილი; მთარგმნ.: გ. ჯაჭვლიანი, მ. კობიაშვილი, მ. მანჯგალაძე. -თბ., ივანე ჯავახიშვილი სახ. სახელმწ. უნივერსიტეტის გამომცემლობა, 2015 წ.
5. Южнокавказский юридический журнал. N 08/2017. Конструкционные реформы в станах Южного Кавказа. Ред. колегия:Н. Алексанян, А. Манасян. Т. Симонян , П. Турава и др.; Пер. англ. : Д. Кобиашвили, Н. Мчедлидзе, А. Кочорадзе. -თბ., 2014წ.
6. საჯარო მმართველობის სამართლებრივი საფუძვლები. სახელმძღვანელო თსუ ადმინისტრაციულ მეცნიერებათა გამოცემები. ტომი 3. რედ.: გიორგი ხუბუა, კარლ-პეტერ ზომერმანი. -თბ., ადმინისტრაციულ მეცნიერებათა ინსტიტუტი, თსუ, 2016 წ.
7. საჯარო მმართველობის ტრანსფორმაცია სამხრეთ კავკასიაში: გამოცდილება და პერსპექტივები. კონფერენციის მასალები 2013 წლის 16-17 სექტემბრი, თბილისი. ტომი 2. სამეცნიერო რედ.: პროფ. კარლ-პეტერ ზომერმანი, პროფ. გიორგი ხუბუა. -თბ., ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა, 2015 წ.
8. Южнокавказский юридический журнал. 03/2012. Субъиекты предпринимательства и рправо. Ред. колегия: в. Ибаев, Г. Каримов, Н. Цкепладзе, Паата Турава и др.; Пер. англ. : Н. Мчедлидзе, К. Вачадзе, В. Мкртчян и др. -თბ., 2012 წ.
9. Южнокавказский юридический журнал. 01/2010. Ред. колегия: в. Ибаев, Г. Керимов, Н. Цкепладзе и др.; Пер. англ. : К. Вачадзе. -თბ., 2010 წ.
10. Южнокавказский юридический журнал. N 05/2014. Демократическое законодательсто. Ред. колегия: В. Ибаев, Г. Каримов, П. Турава и др.; Пер. англ. : К. Вачадзе, Г. Кукулава, Н. Бурдули и др. -თბ., 2014 წ.
11. შველიძე, დ.; სიმაშვილი, თ. - ტერორიზმის ევოლუცია (იულიუს კეისრიდან დღემდე). რედ.: ნიკო ჯავახიშვილი. -თბ., „მერიდიანი“ , 2017 წ.
12. სიხარულიძე, გიორგი - გემ „სირიუსზე“ მოგზაურობიდან მოგონებანი (1908 წელი). გამოსაცემად მოამზადა, კვლევითი წინასიტყვაობა და კომენტარები დაურთო დიმიტრი შველიძე,. რედ.: თენგიზ სიმაშვილი. -თბ.,“მერიდიანი“, 2017 წ.
13. სახელმწიფოსთან ურთიერთობის მდივნის მისი აღმატებულება მონს. პოლ რიჩარდ გალაგელის მოხსენება. -თბ., თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 2018 წლის 23 ოქტომბერი
14. გეგენავა, დიმიტრი - ეკლესია-სახელმწიფოს ურთიერთობის სამართლებრივი მოდელები და საქართველოს კონსტიტუციური შეთანხმება. დავით ბატონიშვილის სამართლის ინსტიტუტი; სულხან-საბა ორბელიანის უნივერსიტეტი; იურიდიული კომპანია "ჯეი ემ ჯი და პარტნიორები" -თბ., დავით ბატონიშვილის სამართლის ინსტიტუტის გამომცემლობა."იურისტების სამყარო" 2018 წ.
15. რთული შემთხვევები სასამართლო პრაქტიკაში. ტომი I. დავით ბატონიშვილის სამართლის ინსტიტუტი; სულხან-საბა ორბელიანის უნივერსიტეტი; ამერიკული სამართლისა და სამართლის ფილოსოფიის ცენტრი; რედ.: დიმიტრი გეგენავა. -თბ., დავით ბატონიშვილის სამართლის ინსტიტუტის გამომცემლობა, 2018 წ.
16. ზოლა, ემილ - ხაფანგი. თარგმ.:მარიამ ციციშვილის. -თბ.,პალიტრა L, 2012
17. ორუელი, ჯორჯ - 1984. თარგმ.: დათო აკრიანის. -თბ., პალიტრა L, 2011
18. დიკენსი, ჩარლზ - დევიდ კოპერფილდი. თარგმ.:ქეთევან ბაქრაძე- ინგოროყვას. -თბ., პალიტრა L, 2012
19. რემარკი, ერიხ მარია - ლისაბონის ღამე. გერმან. თარგმნა: ნანა გოგოლაშვილმა -თბ., პალიტრა L, 2018
20. შაფაქი, ელიფ - სიყვარულის ორმოცი წესი. ინგლ. თარგმნა: ია ქვაჩახიამ. -თბ., პალიტრა L, 2018
21. გაბაონი, ნიკოლოზ - აივნიანი ქალაქი. რომანი. რედ.: მანანა ჯანელიძე. -თბ., პალიტრა L, 2017