ახალი წიგნები

 • ახალი წიგნები

  1. კუბლაშვილი, კ. - ადამიანის ძირითადი უფლებები და თავისუფლებები : იურიდიული სახელმძღვანელო .- თბ.,2017
  2. მაისურაძე, ნ. - სამართლებრივი მართვისა და რეგულირების მეთოდები .- თბ., 2017
  3. დოლიძე, დ. - კორპორაციული მართვის სამართლებრივი მოწესრიგება სააქციო საზოგადოებაში : (შედარებით-სამართლებრივი კვლევა) /ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტი. სამართლის, სოციალური მეცნიერებებისა და დიპლომატიის სკოლა (ფაკულთეთი) .- თბ., 2017

   

 • გამოწერილი საელმძღვანელოები :

  1. Howie, Frank – Managing the Tourist Destination .- South-Western Cengage Learning, 2003
  2. Bowdin, G.; Allen, J.; O’Toole W.; Harris, R.; McDonnell, L. – Events Management .- 2nd Edition .- Amsterdam, and other : ELSEVIER, 2006
  3. Thompson, A.A.; Strickland A.J. III – Strategic Management : Concepts and Cases .- Thirteenth Edition .- Boston, and other, McGraw-Hill Irwin, 2003
  4. Prideaux, B. – Resort Destinations : Evolution, Management and Development .- Amsterdam, and other : ELSEVIER, 2009

   

 • რიდერები :

  1. რიდერი - თვალავაძე, ვ. - ახალი ისტორია : 1640-1815 : ნაკვეთი II .- თბ., 1999
  2. რიდერი - თვალავაძე, ვ. - ახალი ისტორია : 1815-1871 : ნაკვეთი II .- თბ., 2006
  3. რიდერი - საერთაშორისო პოლიტიკის ეკონომია
  4. რიდერი - Clive Oxenden, C.; Latham-Koenig, Ch.; Seligson, P. - New English File : Elementary : Student’s book : A1 .- Oxsford University Press, 2004
  5. რიდერი - Clive Oxenden, C.;Latham-Koenig, Ch.; Seligson, P. - New English File : Elementary : Workbook : A1 .- Oxsford University Press, 2004
  6. რიდერი - Clive Oxenden, C.;Latham-Koenig, Ch.; Seligson, P. - New English File : Pre-intermediate : Student’s book : A2 .- Oxsford University Press, 2004
  7. რიდერი - Clive Oxenden, C.;Latham-Koenig, Ch.; Seligson, P. - New English File : Pre-intermediate : Workbook : A2 .- Oxsford University Press, 2004
  8. რიდერი - სოციოლოგიის საფუძვლები : სპეციალური სოციოლოგიური თეორიები - კულტურის სოციოლოგია - რიდერი [1. კულტურის ისტორიიდან. 2. კულტურის სოციოლოგიის საგანი და ამოცანები. 3. კულტურის სოციოლოგიის სათავეებთან]

   

 • ელექტრონული  წიგნები :

  1. წულაძე, ლ. - რაოდენობრივი კვლევის მეთოდები სოციალურ მეცნიერებებში .- თბ., 2008
  2. საერთაშორისო ურთიერთობების თეორია : ქრესტომათია /შემდგენელ-გამომცემელი: თ. თურმანიძე, ე. ურუშაძე, ლ. დუჩიძე; სამეცნიერო რედ.: ზ. დავითაშვილი; სამოქალაქო ინიციატივების ინსტიტუტი .- თბ., 2004
  3. ბერძენიშვილი, ა. - კლასიკური სოციოლოგიური თეორიები : სოციოლოგიური თეორიების განვითარების ადრეული წლები .- თბ., 2013
  4. ბერძენიშვილი, ა. - პოლიტიკური სოციოლოგია .- მეორე შევსებული გამოცემა .- თბ., 2011
  5. კაჭკაჭიშვილი, ი. - სოციალური თეორია .- თბ., 2008
  6. EVENTS BEYOND 2000: SETTING THE AGENDA : PROCEEDINGS OF CONFERENCE ON EVENT
  7. EVALUATION, RESEARCH AND EDUCATION
  8. SYDNEY JULY 2000 /Edited by
  9. John Allen, Robert Harris, Leo K Jago and A J Veal - 2000
  10. Lynn Van der Wagen - Human Resource management for Events : Managing the event workforce - 2007
  11. Schermerhorn, J.R.; Hunt, J,G.; Osborn, R.N. - Organizational Behavior .- 2002
  12. ჩაჩანიძე, გ.; ნანობაშვილი, ქ. - ბიზნეს-კომუნიკაცია .- თბ., 2009
  13. ჯაში, ჩ.; ხახუტაიშვილი, ე. - რეკლამა და სტიმულირება : ლექციების კურსი .- 2012
  14. შუბლაძე, გ.; ნანიტაშვილი, მ. - ბიზნესის საფუძვლები : სახელმძღვანელო .- თბ., 2011
  15. არასამეწარმეო იურიდიული პირის დაფუძნება : გზამკვლევი
  16. არასამეწარმეო იურიდიული პირების დაბეგვრის თავისებურებები საქართველოში : გზამკვლევი
  17. Просницкий, Алексей - УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ В MICROSOFT PROJECT 2010 : САМОУЧИТЕЛЬ .- 2011
  18. Passenheim, O. – Project Management – 2009
  19. A Guide To The Project Management Body Of Knowledge - 2013
  20. Cooper, D.R.; Schindler, P,S, - Business Research Methods .- 12 ed. .- 2014