აკადემიურ თანამდებობაზე ასარჩევად გამოცხადებული ღია კონკურსის შედეგები

თებერვალი 16, 2017

ინფორმაცია აკადემიურ თანამდებობაზე ასარჩევად

გამოცხადებული ღია კონკურსის შედეგების შესახებ

უნივერსიტეტის რექტორის 2016 წლის 26 დეკემბრის №79-16 ბრძანებით აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად გამოცხადებული ღია კონკურსის ჩატარების მიზნით შექმნილი დროებითი საკონკურსო კომისიის (ბრძ. №15-17; 10.02.2017; ოქმი №01-17; 13.02.2017), გადაწყვეტილების საფუძველზე:

 1. უგზარ პაპუაშვილი – არჩეულ იქნას ჰუმანიტარულ და სოც. მეცნიერებათა ფაკულტეტის პროფესორის აკადემიური თანამდებობაზე ეკლესიის ისტორიის მიმართულებით;
 2. ნუგზარ ბარდაველიძე არჩეულ იქნას ჰუმანიტარულ და სოც. მეცნიერებათა ფაკულტეტის პროფესორის აკადემიური თანამდებობაზე რელიგიათმცოდნეობის მიმართულებით
 3. გოჩა ბარნოვი არჩეულ იქნას ჰუმანიტარულ და სოც. მეცნიერებათა ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორის აკადემიური თანამდებობაზე დოგმატიკის მიმართულებით;
 4. გვანცა აბდალაძე – არჩეულ იქნას ჰუმანიტარულ და სოც. მეცნიერებათა ფაკულტეტის

ასოცირებული პროფესორის აკადემიური თანამდებობაზე, პოლიტიკური მეცნიერებების მიმართულებით;

 1. თამარ მერაბიშვილი – არჩეულ იქნას ჰუმანიტარულ და სოც. მეცნიერებათა ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორის აკადემიური თანამდებობაზე ინგლისური ენის მიმართულებით;
 2. არინა მენთეშაშვილი – არჩეულ იქნას ჰუმანიტარულ და სოც. მეცნიერებათა ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორის აკადემიური თანამდებობაზე ინგლისური ენის მიმართულებით;
 3. ელისო ელიზბარაშვილი არჩეულ იქნას ჰუმანიტარულ და სოც. მეცნიერებათა ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორის აკადემიური თანამდებობაზე ძველი ენების (ძვ. ბერძნული, ლათინური) მიმართულებით;
 4. ნანა გოგიჩაშვილი არჩეულ იქნას ჰუმანიტარულ და სოც. მეცნიერებათა ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორის აკადემიური თანამდებობაზე ფსიქოლოგიის მიმართულებით;
 5. ნინო გოგნიაშვილი - არჩეულ იქნას სამართლის ფაკულტეტის პროფესორის აკადემიური თანამდებობაზე სისხლის სამართლის მიმართულებით;
 6. ლავრენტი მაღლაკელიძე - არჩეულ იქნას სამართლის ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორის აკადემიური თანამდებობაზე სისხლის სამართლის მიმართულებით;
 7. ზუხრა მაცაბერიძე - არჩეულ იქნას სამართლის ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორის აკადემიური თანამდებობაზე სისხლის სამართლის მიმართულებით;
 8. სერგო ჭელიძე - არჩეულ იქნას სამართლის ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორის აკადემიური თანამდებობაზე სისხლის სამართლის მიმართულებით;
 9. თეა შაყულაშვილი - არჩეულ იქნას სამართლის ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორის აკადემიური თანამდებობაზე სისხლის სამართლის მიმართულებით;
 10. ზვიად როგავა - არჩეულ იქნას სამართლის ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორის აკადემიური თანამდებობაზე საჯარო სამართლის მიმართულებით;
 11. ნაზიბროლა ჩინჩალაძე - არჩეულ იქნას სამართლის ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორის აკადემიური თანამდებობაზე საჯარო სამართლის მიმართულებით;
 12. დიმიტრი გეგენავა - არჩეულ იქნას სამართლის ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორის აკადემიური თანამდებობაზე საჯარო სამართლის მიმართულებით;
 13. თეიმურაზ თოდრია - არჩეულ იქნას სამართლის ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორის აკადემიური თანამდებობაზე კერძო სამართლის მიმართულებით;
 14. როინ მიგრიაული - არჩეულ იქნას სამართლის ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორის აკადემიური თანამდებობაზე კერძო სამართლის მიმართულებით;
 15. ლალი ხიხაძე - არჩეულ იქნას ბიზნესის ფაკულტეტის პროფესორის აკადემიური თანამდებობაზე ბიზნესის ადმინისტრირების მიმართულებით;
 16. ბელა გოდერძიშვილი - არჩეულ იქნას ბიზნესის ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორის აკადემიური თანამდებობაზე ბიზნესის ადმინისტრირების მიმართულებით;
 17. ნონა გელიტაშვილი - არჩეულ იქნას ბიზნესის ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორის აკადემიური თანამდებობაზე ბიზნესის ადმინისტრირების მიმართულებით;
 18. ნანა კირვალიძე - არჩეულ იქნას ბიზნესის ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორის აკადემიური თანამდებობაზე ბიზნესის ადმინისტრირების მიმართულებით;
 19. ლაშა ტაბატაძე - არჩეულ იქნას ბიზნესის ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორის აკადემიური თანამდებობაზე ბიზნესის ადმინისტრირების მიმართულებით;
 20. მარინე ლუარსაბიშვილი - არჩეულ იქნას ბიზნესის ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორის აკადემიური თანამდებობაზე ბიზნესის ადმინისტრირების მიმართულებით;
 21. ალექსანდრე კეკენაძე - არჩეულ იქნას ბიზნესის ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორის აკადემიური თანამდებობაზე ინფორმაციული ტექნოლოგიების მიმართულებით;
 22. რომან მაისურაძე - არჩეულ იქნას ტურიზმის ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორის აკადემიური თანამდებობაზე გეოგრაფიის მიმართულებით;
 23. ანა შანშიაშვილი - არჩეულ იქნას ტურიზმის ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორის აკადემიური თანამდებობაზე კულტურული მემკვიდრეობის მიმართულებით;

უნივერსიტეტის ადმინისტრაცია

16.02.2017 წ.