ნინო კალმახელიძე

განათლება:

1977–1982 – თბილისის ი. ჭავჭავაძის სახელობის უცხო ენათა პედაგოგიური ინსტიტუტი, გერმანული ენა
1999–2000 – კასელის უნივერსიტეტი, გერმანია. ანდრაგოგიკის დისტანციური სწავლების კურსი

სამუშაო გამოცდილება:

2012–დღემდე – სულხან–საბა ორბელიანის სასწავლო უნივერსიტეტი
2011–დღემდე ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
1990–2011 – თბილისის ეკონომიკურ ურთიერთობათა სახელმწიფო უნივერსიტეტი
1989–1991 – თბილისის ი. ჭავჭავაძის სახელობის უცხო ენათა სახელმწიფო უნივერსიტეტი

შრომები:

  1. კულტურათაშორისი დიალოგი და ენობრივი კონტაქტები, თბ., 2010
  2. პრაქტიკული მეცადინეობის დაგეგმვა დარგობრივი უცხო ენის სწავლებისას. ტბ., 2001

1997–2001 წლებში გაიარა ტრენინგები გერმანიაში და რუსეთში, 1998–2000 წლებში – საქართველოში; 2008 წელს იყო გერმანიის აკადემიური გაცვლის სამსახურის სტიპენდიანტი. 2006–დღემდე არის საქართველოს გერმანული ენის მასწავლებელთა კავშირის წევრი; მონაწილეობდა სამეცნიერო კონფერენციებში; 2000 წელს აღმოსავლეთ ევროპისა და ცენტრალური აზიის ქვეყნების უმაღლესი სასწავლებლების პედაგოგთა საერთაშორისო კონკურსზე დაიკავა I ადგილი.

უცხო ენა:

გერმანული, რუსული