ნუნუ კვანტალიანი

განათლება:

2012 - სამართლის დოქტორი
1981 - 1986 -ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, იურიდიული ფაკულტეტი;

პროფესიული გამოცდილება:

2012- 2013 - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი;
2002 - 2012 - საქართველოს უზენაესი სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა პალატის მოსამართლე;
1998 -2002 - თბილისის დიდუბე-ჩუღურეთის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე;
1988 - 1998- თბილისი დიდუბის რაიონული ადვოკატურის ადვოკატი.

საექსპერტო გამოცდილება:

24/02/2006დან - ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისი სახელმწიფო უნივერსიტეტი;
2002 - 2010 - იუსტიციის უმაღლესი სკოლა;
2008 - 2012 კავკასიის უნივერსიტეტი;
2011დან - გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი;
2011 - 2012 - საქართველოს უნივერსიტეტი;
2006 - 2009 - გაეროს განვითარების პროგრამა საქართველოში (UNDP) ექსპერტი;
2006 დან - გერმანიის ტექნიკური დახმარების ცენტრი (GTZ), ექსპერტი.
2004 - 2006 - საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურიდიული სწავლებისა და ინფორმაციის ცენტრი, ექსპერტი;
2007 - 2008 - ევროკავშირის იუსტიციის სამინისტროს რეფორმის ხელშეწყობის პროექტი, ექსპერტი;
2010დან - ფონდი ღია საზოგადოება საქართველოს, "უფლება ჯანმრთელობაზე" ექსპერტი;
2010დან -საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია, ექსპერტი.

გამოცემები:

მ.კვაჭაძე, ი.მანჯავიძე, ნ.კვანტალიანი, ნ.მირზიკაშილი, ნ.გვენეტაძე, გ.აზაურაშვილი, წიგნი პაციენტებისათვის და არა მხოლოდ მათთვის, თბი.,2011. http://www.osgf.ge

სამედიცინო სამართალი, შავი ზღვის ქვეყნების სამეცნიერო სიმპოზიუმის შედეგების სარედაქციო საბჭო, გრ.რობაქიძის სახ. უნივერსიტეტი, თბი., 2011;
შრომის სამართალი (სტატიათა კრებული), ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტი, თბი., 2011.

სტატიები:

  • პაციენტის უფლებების დაცვის საერთაშორისო სტანდრატები, ჟურნალი "მართლმსაჯულება და კანონი", თბი. 2011, N2(29), გვ. 35 -50;
  • მიზეზობრივი კავშირის დადგენის პრობლემები სამედიცინო პერსონალის მართლსაწინააღმდეგო ქმედებასა და პაციენტისათვის მიყენებულ ზიანს შორის, ჟურნლი "მართლმსაჯულება და კანონი", 2012, N2(31), გვ.35-50
  • ექიმის შეცდომით მიყენებული ზიანის ანაზღაურების პირობები, RADI Xის Iსაერთაშორისო სტომატოლოგიური კონგრესი, თბილისი 30/04/- 01/05/2012
უცხო ენები:
რუსული, ინგლისური.