დაცვისა და უსაფრთხოების სამსახური

დაცვისა და უსაფრთხოების სამსახური წარმოადგენს უნივერსიტეტის დამხმარე სტრუქტურულ ერთეულს, რომლის ძირითად ფუნქციას წარმოადგენს უნივერსიტეტის ტერიტორიაზე წესრიგის, უნივერსიტეტის პერსონალისა და სტუდენტების სიცოცხლისა და ჯანმრთელობის, ასევე უნივერსიტეტის მატერიალური ქონების დაცვა.

დაცვისა და უსაფრთხოების სამსახურს შეგიძლიათ მიმართოთ უნივერსიტეტში მოქმედი წესების დარღვევის შემჩნევის ან/და პირადი ნივთების დაკარგვის შემთხვევაში.

სამსახურის თანამშრომლები:
პაატა გრიგოლაშვილი
დავით ლაფანაშვილი

სამუშაო გრაფიკი:
ორშაბათი - პარასკევი - 09:30-19:00სთ, შაბათი 10:00-14:00სთ