ინფორმაციული ტექნოლოგიების სამსახური

ინფორმაციური ტექნოლოგიების სამსახური უნივერსიტეტის დამხმარე სტრუქტურული ერთეულია, რომლის ძირითად ფუნქციებს წარმოადგენს უნივერსიტეტის ინტერნეტ-სერვისებით მომსახურებისა და კომპიუტერული-საოფისე ტექნიკის, პროგრამული გამართულობის უზრუნველყოფა.

უნივერსიტეტის ინფორმაციული ტექნოლოგიების ეფექტური მენეჯმენტისთვის ინერგება დარგის თანამედროვე და უახლესი მეთოდები, რომლებიც უზრუნველყოფენ ქსელის უსაფრთხოებას, ასევე ინფორმაციული ტექნოლოგიების პროგრამულ და ტექნიკურ გამართულობას.

უნივერსიტეტის თანამშრომლებს, სტუდენტებს კომპიუტერული ტექნიკის ნებისმიერი გაუმართაობისას, ინტერნეტთან წვდომის შეფერხებისას, ასევე ტექნიკის ექსპლუატაციის საკითხებში დახმარებისათვის შეგიძლიათ მიმართოთ ინფორმაციული ტექნოლოგიების სამსახურის უფროსს. სამსახური განთავსებულია უნივერსიტეტის სასწავლო კორპუსის პირველ სართულზე.

სამუშაო გრაფიკი:
ორშაბათი - პარასკევი - 10:00-18:00
შაბათი - 10:00-15:30.

სამსახურის უფროსი ვახტანგ დავლაშერიძე
ტელ: (+995 32) 2 42 22 42/100, მობ: (+995 577) 347704
ელ.ფოსტა: admin@sabauni.edu.ge