მატერიალური რესურსების მართვის სამსახური

სამსახური წარმოადგენს უნივერსიტეტის დამხმარე სტრუქტურულ ერთეულს, რომლის ძირითადი ფუნქციებია შენობა-ნაგებობების, მოწყობილობების, მანქანა-დანადგარების, განათება-გათბობის, საკანალიზაციო, წყალგაყვანილობის, სავენტილაციო და სხვა სისტემების გამართულ ფუნქციონირებასა და მათი მიზნობრივი დანიშნულებით გამოყენებაზე კონტროლი, უნივერსიტეტის სტრუქტურლი ერთეულების მომარაგება საჭირო მატერიალური ფასეულობებით, მასალებით, სამეურნეო, საკანცელარიო ინვენტარით, ასევე სასწავლო კორპუსების, ტერიტორიისა და მატერიალურ ფასეულობათა მოვლა-პატრონობა და დასუფთავება.
სამსახური განთვსებულია უნივერსიტეტის სასწავლო კორპუსის პირველ სართულზე.

სამუშაო გრაფიკი:
ორშაბათი - პარასკევი - 9:00-18:00სთ, შაბათი: 9:00-15:30სთ.

სამსახურის უფროსი გოჩა თოთლაძე
ტელ: (+995 32) 2 42 22 42/108, მობ: (+995 577) 347701
ელ.ფოსტა: g.totladze@sabauni.edu.ge