საფინანსო სამსახური

საფინანსო სამსახური წარმოადგენს უნივერსიტეტის დამხმარე სტრუქტურულ ერთეულს. სამსახურს ხემძღვანელობს სამსახურის უფროსი, რომელიც რექტორის მოადგილეა უნივერსიტეტის საფინანსო-ეკონომიკური საქმიანობის წარმართვის მიმართულებით.

სამუშაო საათები:
ორშაბათი - პარასკევი: 10:00 – 18:00სთ; შესვენება: 13:00 - 14:00სთ
შაბათი: 10:00-16:00სთ

სამსახურის უფროსი ლელა თათენაშვილი
ტელ: (+995 32) 2 42 22 42/102; მობ: (+995 593) 935533
ელ.ფოსტა: l.tatenashvili@sabauni.edu.ge