საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახური

საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახური წარმოადგენს პრორექტორის დაქვემდებარებაში მყოფ დამხმარე ერთეულს, რომელსაც ხელმძღვანელობს სამსახურის უფროსი

საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის საქმიანობის ძირითადი სფეროა უნივერსიტეტის შესახებ ინფორმაციის მიწოდების ეფექტური სისტემის შექმნა, საზოგადოების სხვადასხვა სამიზნე ჯგუფებთან კომუნიკაცია და საუნივერსიტეტო ცხოვრების შესახებ ინფორმაციის ობიექტური გავრცელება. სამსახურის უფროსი ასევე კურირებს სტუდენტურ საქმეთა ცენტრს, რომელიც აწყობს კულტურულ-გასართობ, სპორტულ-შემეცნებით აქტივობებს სტუდენტებისთვის.

სამსახურის უფროსი მაია მაჭავარიანი
ტელ.: +995 32 242 22 42/116, მობ: (+995 599) 421771
ელ.ფოსტა: m.machavariani@sabauni.edu.ge