სასწავლო პროცესის მართვის სამსახური

სასწავლო პროცესის მართვის სამსახური კურირებს სასწავლო პროცესის ორგანიზების პროცესს.

სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურის ძირითადი ფუნქციებია:
- სასწავლო პროცესის ორგანიზება და მართვა;
- სასწავლო და გამოცდების ცხრილების შედგენა;
- ერთიანი ეროვნული გამოცდების, საერთო სამაგისტრო გამოცდების და მობილობის შედეგად ჩარიცხული სტუდენტების რეგისტრაციის, დოკუმენტების გაფორმების პროცესის კოორდინირება და სტუდენტური ჯგუფების ფორმირება;
- სტუდენტების პირადი საქმეებისა და სტუდენტებზე მონაცემთა ბაზის წარმოება;
- სტუდენტთა რეესტრის წარმოება;
- ცნობების და სხვა საჭირო დოკუმენტების გაფორმება-გაცემა.

სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურის უფროსი ნინო ტურაბელიძე
ტელ: (+995 32) 2422242/109, მობ: (+995 577) 34 77 08;
ელ.ფოსტა: n.turabelidze@sabauni.edu.ge

სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურის მენეჯერი ეკა მაჭავარიანი
ტელ: (+995 32) 2422242/106; მობ: (+995 555) 72 18 62
ელ.ფოსტა: e.machavariani@sabauni.edu.ge

სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურის მენეჯერი ქეთი კალანდაძე
ტელ.: (+995 32) 2422242/105; მობ.: (+995 599)18 55 44
ელ.ფოსტა: k.kalandadze@sabauni.edu.ge

სამუშაო საათები:
ორშაბათი-პარასკევი: 9:00 - 19:00 სთ, შესვენება - 13:00-14:00სთ
შაბათი: 9:00-16:00სთ