პარტნიორები

სულხან-საბა ორბელიანის სასწავლო უნივერსიტეტს დამყრებული აქვს პარტნიორული ურთიერთობები ადგილობრივ თუ საზღვარგარეთის წამყვან უნივერსიტეტებთან და საგანმანათლებლო ორგანიზაციებთან. ასეთი დაწესებულებების რიცხვი ყოველწლიურად მატულობს. იზრდება და ფართოვდება მათთან თანამშრომლობის დიაპაზონიც (სტუდენტთა გაცვლით პროგრამებში მონაწილეობა, ერთობლივი სასწავლო პროგრამების შემუშავება, საწარმოო პრაქტიკის გავლა, აკადემიური პერსონალის მობილობა და სხვ.).

ჩვენი უცხოელი პარტნიორები არიან:
ვარშავის კარდინალ სტეფან ვიშინსკის უნივერსიტეტში არსებული რელიგიათა და კულტურათა დიალოგის ინსტიტუტი (პოლონეთი)
ჟიტომირის სახელმწიფო ტექნოლოგიური უნივერსიტეტი (უკრაინა)
იხშტატის კათოლიკური უნივერსიტეტი (გერმანია)
ლიონის კათოლიკური უნივერსიტეტი (საფრანგეთი)
ლატვიის უნივერსიტეტი (ლატვია)
დოკლანდის აკადემია ლონდონში (დიდი ბრიტანეთი)
უკრაინის კათოლიკური უნივერსიტეტი (უკრაინა)
ფრაიბურგის უნივერსიტეტი,რელიგიათმცოდნეობისა და რელიგიის ისტორიის კათედრ (გერმანია)
იოანე პავლე II-ს სახელობის ლუბლინის კათოლიკური უნივერსიტეტი (პოლონეთი)

პარტნიორები სტუდენტის მიერ გავლილი პროგრამის აღიარების მიმართულებით
შპს „გურამ თავართქილაძის სასწავლო უნივერსიტეტი“
შპს „საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ“
შპს „თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტი „გორგასალი“
შპს ახალი უმაღლესი სასწავლებელი

პარტნიორები სტუდენტების საწარმოო პრაქტიკის ორგანიზების მიმართულებით
ა(ა)იპ „ბიზნეს სამართლის ტრენინგ ცენტრი“
შპს „ომნეს ტური“
შპს „თემიდა 2003“
შპს „ჯორჯიან ბიზნეს გრუპ 2008“
შპს „ვეძისი“
შპს „ვარაზი“
შპს „ლათა ნ“ - სასტუმრო „სითი“
საერთაშორისო კრიზისის ჯგუფი - სამხრეთ კავკასიის პროექტი
შპს "გაზეთი საქართველოს მაცნე"
შპს მირაჟი
შპს გლობუსი

სხვადასხვა
საქველმოქმედო ფონდი რენოვაბისი
ა(ა)იპ დავით ბატონიშვილის სამართლის ინსტიტუტი
საერთო სამართლისა და დემოკრატიის საერთაშორისო ცენტრ
სსიპ სააქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემია
საქველმოქმედო ფონდი "საქართველოს კარიტასი"
თსუ ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა
ინტეგრირების საგანმანათლებლო ქსელი, ლონდონი, დიდი ბრიტანეთი
ა(ა)იპ „სამართალი და თავისუფლება“
ა(ა)იპ „საქართველოს სუდენტთა დასაქმების ცენტრი"
სსიპ სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სასწავლო ცენტრი
შპს ევროპის აკადემიური ცენტრი
თბილისის ბიზნესისა და მენეჯმენტის აკადემია