ტურიზმის კვლევისა და ინოვაციის ცენტრი - ORBIS

საბაუნის ბიზნესისა და ტურიზმის ფაკულტეტის ბაზაზე ფუნქციონირებს საქართველოსა და კავკასიაში პირველი საუნივერსიტეტო ცენტრი ტურიზმის მიმართულებით.

იხილეთ ჩვენი ბლოგი: orbiscenter.blogspot.com