ქეთევან გაბელაია

განათლება:

1982–1985– საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ეკონომიკისა და სამართლის ინსტიტუტი, ასპირანტურა
1977–1982 – თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, სამართალმცოდნეობის სპეციალობა, კვალიფიკაცია – იურისტი

სამუშაო გამოცდილება:

2012–დღემდე – სულხან–საბა ორბელიანის სასწავლო უნივერსიტეტის მოწვეული სპეციალისტი
2011–დღემდე – საქართველოს უნივერსიტეტი
2010–2011 – ქართულ–ამერიკული უნივერსიტეტი
2009–2011 – ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
2008–2010 – საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
2009–2010 – საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია
2007 დღემდე – იურიდიული კომპანია „გაბრიჩიძე და კომპანია“, ადვოკატი
2005–2007 – საქ. ენერგეტიკის მარეგულირებელი კომისია, უფრ. იურისტი
2001–2004 – საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი სკოლა, ლექტორი
2000–2004 – გერმანიის ტექნიკური თანამშრომლობის საზოგადოება და ამერიკის იურისტთა ასოციაცია, ექსპერტი
1999–2005 – საქართველოს უზენაესი სასამართლო, მოსამართლე
1999 – თბილისის საოლქო სასამართლო, მოსამართლე
1991–1999 – თბილისის ისნის რაიონის სასამართლო, მოსამართლე
1982–1991 – საქ. მეცნიერებათა აკადემიის ეკონომიკისა და სამართლის ინსტიტუტი, მეცნიერთანამშრომელი

უცხო ენა: რუსული, ინგლისური