რომან მაისურაძე

განათლება:

2012 - ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივესიტეტი, სპეციალობა კარტოგრაფია-გეომორფოლოგია და ლანდშაფტური დაგეგმარება, გეოგრაფიის დოქტორი;
2009 - ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივესიტეტი, სპეციალობა კარტოგრაფია-გეოინფორმატიკა, დოქტორანტი;
2003-2005 ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივესიტეტი, სპეციალობა კარტოგრაფია-გეოინფორმატიკა, ასპირანტი/მაძიებელი ;
1999-2001 - ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივესიტეტი, სპეციალობა კარტოგრაფია-გეოინფორმატიკა, მაგისტრი;
1995-1999 - ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივესიტეტი, სპეციალობა კარტოგრაფია-გეოინფორმატიკა, ბაკალავრი

სამუშაო გამოცდილება:

03/2014- დან სულხან-საბა ორბელიანის სასწავლო უნივერსიტეტი, მოწვეული სპეციალისტი;
2011-2012
მასკი, საბაკალავრო კოლეჯი, ლექტორი;
2010- დან კავკასიის აკადემიური ცენტრი, საბუნებისმეტყველო და საზოგადოებრივ-პოლიტიკური მეცნიერებათა განყოფილება, ასისტენტ-პროფესორი;
2008-2014 - ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივესიტეტი, ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი, გეოგრაფიის მიმართულება, მოწვეული პედაგოგი;
2006-2008 - ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივესიტეტი, ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი, გეოგრაფიის მიმართულება, ასისტენტ-პროფესორი;
2006- ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივესიტეტი, ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი,კარტოგრაფია-გეოინფორმატიკის კათედრა, მასწავლებელი;
2004-2006 - ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივესიტეტი, ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი, კარტოგრაფია-გეოინფორმატიკის კათედრა, ასისტენდი;
2000-2004 - ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივესიტეტი, გეოგრაფიის ფაკულტეტი, აეროკოსმოსური მეთოდებით გარემოს მდგომაეობის შემსწავლელი ლაბორატორია, ინჟინერი.

პუბლიკაციები:
(არასრული ჩამონათვალი)

2013-ცენტრალური კავკასიონი, გამომუშავებული ჟანგბადის რაოდენობა, ერთჯერადი გამოცემა, კედლის რუკა;
2013 - Some Questions of the methods of evaluation of mountainous landscapes ecological value, Georgian International Journal of Science and Technology, "nova publishers" New York, USA, სტატია;
2013 - კოლხეთის ვაკე-დაბლობის ლანდშაფტები და მათი თანამედროვე მდგომარეობა თანაავტორობით თ. ხარძიანთან, I საერთაშორისო კონფერენციის შრომათა კრებული "კოლხეთის დაბლობის წყლის ეკოსისტემები", სტატია;
2013 - მდინარე ტეხურის აუზის ბიომრავალფეროვნება თანაავტორობით: მ. ჟორდანიასთან, გ. არაბულთან და ლ. ჭოჭუასთან, ერთჯერადი გამოცემა, ბროშურა;
2012 - საქართველოს ახალი ლანდშაფტური რუკა და გეოინფორმაციული სისტემა, წიგნი-კატალოგი, თანაავტორობით: ნ. ჯამასპაშვილთან, ზ. სეფერთელაძესთან, ნ, ბერუჩაშვილთან, ნ. ინაშვილთან და თ. ხარძიანთან, ერთჯერადი გამოცემა, წიგნი-კატალოგი.

უცხო ენები:

რუსული, ინგლისური