რუსუდან თაბუკაშვილი

განათლება:

1983–1987 – თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დასავლეთ ევროპის ენებისა და ლიტერატურის განყოფილება (გერმანული ენა), ასპირანტურა.
1975–1980 – თბილისის ივ. ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, კვალიფიკაცია: ფილოლოგი, გერმანული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი.

აკადემიური ხარისხი

1995 – ფილოლოგიის მეცნიერებათა კანდიდატი

სამუშაო გამოცდილება:

2012–დღემდე – სულხან–საბა ორბელიანის სასწავლო უნივერსიტეტის მოწვეული სპეციალისტი
2006–დღემდე – საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. სრული პროფესორი, გერმანული და ფრანგული ენების მიმართულების ხელმძღვანელი
2005–2006 – გორის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
1980–2006 – საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, გერმანული ენის მასწავლებელი
1997–2004 – თბილისის სახ. უნივერსიტეტი
1994–2004 – გრიგოლ რობაქიძის სახ. უნივერსიტეტი, ალმა–მატერი
1991–1994 – საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია

შრომები:

  1. ფემინისტური ლინგვისტიკა – ინტერდისციპლინარული მეცნიერება, თბ., 2012
  2. საქმიანი ონლაინ–კომუნიკაციის გამომსახველობითი შესაძლებლობების ფართო სპექტრი. თბილისი, 2012
  3. დარგობრივი ლექსიკის ფორმირების მოტივაცია და ეტაპები. თბილისი, 2012
  1. სახელმძღვანელო – Internationale Beziehungen und Diplomate. Tbilisi, 2010
  2. სახელმძღვანელო – Hitelkorespondenz. Tbilisi, 2009
  3. მონოგრაფია – სამეცნიერო ინფორმაციის კომპრესიის სტრატეგიები, თბილისი, 2011
  4. კოლოკაციები დიპლომატიურ ტექსტში

მიღებული აქვს ჯილდოები, სერტიფიკატები; მონაწილეობდა საერთაშორისო და ადგილობრივ კონფერენციებში; შესრულებული აქვს საგრანტო პროექტები.

უცხო ენები:

რუსული, გერმანული, ინგლისური