სალომე კუჭუხიძე

განათლება:

1999–2004 – ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, კვალიფიკაცია – იურისტი

აკადემიური ხარისხი:

2008 – იურიდიულ მეცნიერებათა კანდიდატი

სამუშაო გამოცდილება:

2011– დღემდე – სულხან–საბა ორბელიანის სასწავლო უნივერსიტეტი
2010 – სოხუმის უნივერსიტეტი
2010 – სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო ორგანიზაცია. რეგიონალური იურისტი 2010 წლის თვითმმართველობის არჩევნების მიმდინარეობისას
2009–დღემდე – კავკასიის სამართლის სკოლის საერთაშორისო სამართლის საპროფესოროს ხელმძღვანელი
2009 – საქართველოს ჰუმანიტარულ–ეკონომიკური უნივერსიტეტი
2008 – ქართულ–უკრაინული საერთაშორისო უნივერსიტეტი „იბერია“
2007 – თბილისის ჰუმანიტარული უნივერსიტეტი
2004–2005 საქ. იუსტიციის სამინისტროს ნორმატიული აქტების სისტემატიზაციისა და თვითმმართველობის ორგანოებთან ურთიერთობის დეპარტამნეტი

შრომები:

  1. ექსტრადაციაზე უარის თქმის სამართლებრივი საფუძვლები საერთაშორისო საჯარო სამართალში. თბ., 2008
  2. თანამედროვე ქართული ლიტერატურა საერთაშორისო სამართალში. მოსკოვი, 2007
  3. ექსტრადაციის ისტორიული განვითარების ასპექტები. მოსკოვი, 2007

უცხო ენა:

რუსული, ინგლისური